Treballs premiats

Fotònica aplicada a la medicina: Estimació i anàlisi del flux sanguini mitjançant l’ús de la tècnica DCS

Fotònica aplicada a la medicina: Estimació i anàlisi del flux sanguini mitjançant l’ús de la tècnica DCS

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas, Vilanova i la Geltrú

Autora: Paula Sierra Varela

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutora: M José Hellín Méndez


Compartiu aquest projecte

Objectius

Per determinar la validesa de la hipòtesi plantejada, en el meu treball es proposen una sèrie d’objectius com ara la realització d’un estudi teòric de la radiació electromagnètica i de les propietats lumíniques, l’estudi de la fotònica i el seu camp d’aplicació de forma general, la comparació de diverses tècniques no invasives mitjançant l’ús de la llum i, finalment, l’aplicació d’una tècnica no invasiva a l’estudi d’una malaltia.

Metodologia

A fi d’assolir els objectius proposats, es es desenvolupa una primera part que conté l’estudi de la radiació electromagnètica i de les propietats de la llum. Aquest desenvolupament permet comprendre alguns aspectes bàsics de les tècniques emprades més endavant.

S’introdueix, en una segona part, el concepte de làser i els seus principis bàsics, basats en l’estudi realitzat anteriorment.

La tercera part defineix en més profunditat la fotònica i les seves aplicacions en medicina, que conclou amb l’exposició dels sensors òptics.

Tot seguit es realitza la comparació de diverses tècniques no invasives mitjançant l’ús de la llum.

Finalment, s’analitza l’aplicació de la tècnica DCS a la isquèmia. Aquesta última inclou, d’una banda, l’estudi de la malaltia de la isquèmia i, de l’altra, l’ús de la DCS en el seu diagnòstic, tractament i prevenció de forma teòrica i pràctica; realitzada a l’ICFO, tal i com s’ha esmentat anteriorment.

Conclusions

L’ús de la llum permet obtenir informació sobre els paràmetres fisiològics i les propietats òptiques del teixit, de forma no invasiva i sense interrompre el ritme de flux sanguini ni provocar canvis en les dades. La tecnologia que utilitza la llum de forma no invasiva és portable i aplicable a múltiples situacions. La DCS permet un mesurament del flux sanguini a temps real i, per tant, un diagnòstic, tractament i prevenció de malalties vasculars.

La importància de la llum en el diagnòstic, tractament i prevenció de malalties, i en general en tot l’àmbit clínic i preclínic, és cada cop més notable. La recerca permetrà que aviat veiem grans resultats d’una ciència a la que encara li queda molt per donar.