Treballs premiats

Genealogia. Història d’una família

Genealogia. Història d’una família

Detall

Àmbit temàtic: COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut Icària, Barcelona
Autora: Joana Soler Torramilans
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutora: Elvira Fernández Núñez

 

Objectius:

Els objectius que m’havia proposat en aquest treball de recerca han estat acomplerts. Inicialment he estudiat la informació (dades i documentació adjunta) de l’arbre genealògic dels Torramilans, recopilada durant anys pel meu avi. En veure que l’arbre era massa extens, he decidit cenyir-me a un segment concret, el de la meva branca directa. Posteriorment, he desenvolupat tota la part teòrica i he aconseguit el domini del programa informàtic de genealogia (GDS); la recerca feta en aquest apartat ha suposat l’adquisició d’uns coneixements totalment nous per a mi. Un punt important del treball ha estat relacionar les persones del meu arbre -els meus parents, encara que alguns molt llunyans- amb aspectes socials, econòmics, històrics i culturals de cada època integrant així la part teòrica amb la part pràctica. Això m’ha fet posar en la pell dels meus avantpassats en les diferents èpoques, així com conèixer els seus oficis, els fets històrics que van viure i adonar-me de les dificultats que sovint van tenir.

 

Metodologia:

Les principals fonts d’informació amb què he treballat són: l’arbre genealògic, la font oral i els documents recopilats durant anys pel meu avi. Han estat necessàries hores de conversa amb ell durant l’estiu per fer el traspàs de la informació amb què ha treballat durant tants anys. Els documents dels quals he disposat són extrets a partir dels fons i fonts familiars, de contactes personals, dels fons de la comunitat cristiana mormònica dels Last Days Saints i de l’Arxiu Diocesà de Girona. He fet recerca bibliogràfica amb llibres de genealogia, heràldica i història, pàgines web d’Internet i del programa informàtic de genealogia (GDS), del qual he comprat una llicència per poder treballar-hi.

 

Conclusions:

Si bé molta gent pot tenir la idea que la genealogia i l’heràldica són cosa de famílies de la noblesa o de nissagues amb avantpassats il·lustres, amb aquest treball es posa de manifest que qualsevol persona pot tenir la necessitat de buscar les seves arrels, i jo mateixa m’he adonat que provinc de famílies de pagesos, comerciants i artesans.
Un aspecte que destaco molt positivament ha estat poder recollir el testimoni oral del meu avi de 81 anys, fet que m’ha permès enfortir els vincles de relació amb ell i aprofitar la seva experiència; així mateix jo podré transmetre als meus descendents la informació que ell m’ha transmès a mi. El coneixement de les nostres arrels és un tresor que tots tenim però que sovint deixem perdre sense adornar-nos de la gran riquesa personal i familiar que ens pot aportar.

 


Compartiu aquest projecte