Treballs premiats

Glaceres: una meravella en extinció (estudi del retrocés de les glaceres d’Europa)

Glaceres: una meravella en extinció (estudi del retrocés de les glaceres d’Europa)

Detall

Àmbit temàtic: GEOLOGIA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Geodinàmica externa
Centre: Institut Gabriel Ferrater i Soler, Reus
Autors: Anna Olivé Abelló
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors: Albert Pujol Codina

Les glaceres són molt sensibles als canvis de temperatura i, per tant, són indicadors climàtics de l’escalfament global. Les dades que evidencien un canvi climàtic són cada vegada més abundants però rarament poden ser quantificades per particulars. Aquest treball utilitza l’àmplia col•lecció fotogràfica acumulada al llarg dels anys per la família de l’Anna en les seves visites a glaceres d’Europa per mesurar-ne la regressió. Comparant fotografies preses des del mateix punt en diferents anys ja es pot observar una variació espectacular. L’objectiu del treball és mesurar el retrocés en longitud i altura, la velocitat i l’acceleració del desglaç i a partir dels resultats extrapolar la data en què poden arribar a desaparèixer.

He estudiat un total de tretze glaceres, vuit dels Alps i cinc d’escandinaves. Després de digitalitzar les imatges més antigues he comparat la posició terminal de la llengua de cada glacera en diversos anys; he situat la posició de la boca de la llengua glacial amb l’ajut de Google Earth, i he pogut comprovar que totes han retrocedit des del 1850, any de màxima expansió contemporània. El programa permet mesurar amb força precisió la variació de la posició de la boca i l’altura a què es troba. Totes les dades s’han recollit en taules i s’han representat gràficament.

D’acord amb les dades obtingudes des del 1850, les glaceres alpines han reculat una mitjana de 1.950 m i les nòrdiques 1.550 m des del 1900. La troballa més destacada és que la velocitat del retrocés ha passat de 13,44 m/any a 40,03 m/any als Alps i de 12,68 m/any a 26,49 m/any a Noruega.

La regressió també afecta l’altitud: en el període estudiat les glaceres alpines han reculat 2,29 m/any en altura i ara ho fan 13,81 m/any, i les nòrdiques han passat d’1,96 m/any a 4,77 m/any.

Aquestes dades, l’increment progressiu de la temperatura global i l’acceleració amb què es produeix el desglaç permeten calcular que aquestes glaceres hauran desaparegut abans del 2146 i que les escandinaves seran les primeres a fer-ho.


Compartiu aquest projecte