Treballs premiats

Heart rate and oxygen saturation among children and teenagers

Heart rate and oxygen saturation among children and teenagers

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2018

Centre: Centre d’Estudis Mireia, Montgat
Autora: Marta Benito Braun
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: Eva Pla Rabés


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu fonamental del treball era aprovar o descartar les quatre hipòtesis que vaig proposar. En primer lloc, volia comprovar si l’edat i el sexe influencien en el temps de recuperació després d’una activitat física intensa. En segon lloc, observar els resultats de les proves i concloure si la pràctica regular d’esport és útil o no per tenir una bona salut cardiovascular. Finalment, tenia interès en comparar els diferents nivells de saturació d’oxigen segons el temps d’esport realitzat a la setmana i el sexe.

Metodologia

Per dur a terme l’experiment, vaig disposar de 44 individus, dividits en 4 grups segons edat i sexe, que els vaig estudiar mentre feien la prova física a les instal·lacions de l’escola. Els més petits la van fer en una pista interior; en canvi, els més grans la van fer en una pista exterior. Van fer el test en dies diferents i tots ells tenien hàbits i condicions físiques semblants, encara que 5 van haver de ser descartats pel consum de drogues o medicaments que influenciaven en els resultants. Quant a la freqüència cardíaca, la mesurava abans i just després d’acabar la prova, un minut després de finalitzar-la i el temps que trigaven en passar de 130 a 110 contraccions per minut. Per mesurar la variable vaig utilitzar pulsòmetres i cronòmetres. La saturació d’oxigen, per contra, la vaig mesurar amb un pulsioxímetre després de realitzar l’esforç físic. Una vegada recollides les dades, mitjançant l’excel vaig fer gràfiques per valorar els resultats i contrastar-los amb les hipòtesis.

Conclusions

Després d’analitzar els valors obtinguts durant la Course-Navette i haver interpretat els resultats, vaig arribar a diverses conclusions: en primer lloc, vaig confirmar que els nois adolescents tenen una freqüència cardíaca més baixa que els altres grups, amb poca diferència respecte les noies, mentre que la diferència entre els grups dels petits és més accentuada. En segon lloc, també es confirma que la pràctica regular d’esport té un impacte positiu en la salut cardiovascular dels nens, ja que els més esportistes eren els que tenien una recuperació més ràpida. En tercer lloc, vaig afirmar que les noies generalment tenen una saturació d’oxigen més elevada que els nois. En quart i últim lloc, vaig descartar la última hipòtesi perquè no vaig trobar una relació directa entre les hores d’esport realitzades i els nivells de saturació d’oxigen.