Treballs premiats

Horari escolar, concentració i rendiment

Horari escolar, concentració i rendiment

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Lluís de Peguera, Manresa
Autor/s autora/es: Milena Coloma Castillo Torras
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Sara Mir Pujades


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu del treball en sí era aconseguir plantejar un horari escolar que conciliï els diferents aspectes. Els que sempre s’han tingut en compte, com la conciliació família i escola o els temes econòmics, i els que s’han tingut més oblidats com l’horari biològic dels adolescents.
D’altra banda, els objectius personals complementaris eren, per una banda, aprendre com organitzen altres països els seus horaris (social i escolar, sobretot) i com funciona el nostre cos al llarg d’un dia: quines capacitats té per aprendre, quins son els millors moments per fer-lo funcionar…

Metodologia

S’ha buscat documentació per internet i llibres sobre els horaris socials, escolars i biològics.
S’han fet entrevistes a professionals com metges i pediatres o una impulsora del projecte reforma horària.
Per saber l’opinió dels afectats de l’horari, he fet enquestes a alumnes, pares i mares i professorat.
Un cop recopilada i organitzada la informació he desenvolupat la proposta d’horari.
Finalment, he pogut arribar a unes conclusions a partir de la informació recollida i del contrast de les hipòtesis.

Conclusions

La hipòtesi es confirma: l’horari escolar actual és negatiu perquè no s’aprofiten bé les classes i produeixen cansament i manca de concentració en els alumnes.
L’horari escolar s’ha creat concordant amb l’horari social i com que el clima hi acompanya mai s’ha tingut en compte el ritme biològic adolescent. La percepció dels pares sobre el tema no s’adequa amb la realitat adolescent. Sense tenir en compte les necessitats dels joves, els efectes seran negatius.
El ritme biològic dels adolescents ha de ser el criteri bàsic a l’hora de dissenyar els horaris escolars de la ESO i batxillerat. Els adolescents poden incorporar-se a la jornada una hora i mitja més tard i només es perd l’esmorzar conjunt.
Caldria enquestar altres zones i comparar els resultats. L’ideal per acabar el treball seria dur a terme una prova pilot i comprovar si els hàbits de son i la concentració i rendiment milloren.
Revisar tot el sistema educatiu és fonamental per aconseguir un jovent més informat, actiu i lliure.