Treballs premiats

Il·lusions tecnològiques

Il·lusions tecnològiques

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Pius Font i Quer, Manresa
Autor/s autora/es: Oriol Panadès Closes
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Ferran Solís Casas


Compartiu aquest projecte

Objectius

Fa uns 5 anys que hem dedico a la màgia i, durant aquest període de temps, m’he adonat que la majoria de trucs que fem els mags utilitzen objectes poc moderns. Vivim en una societat on la ciència i la tecnologia són cada cop més presents, malgrat tot els mags seguim utilitzant cartes, daus i cordes.
D’aquí és on va sorgir la idea d’aquest treball: explorar l’ús de la tecnologia com a eina per crear una il·lusió. És possible adaptar un truc existent a les no-ves tecnologies?
Amb aquesta idea al cap, hem vaig marcar com a objectiu agafar un truc clàssic i buscar una forma de modernitzar-lo utilitzant la tecnologia actual. Vaig escollir el truc de les ombres xineses. Aquest és un truc que ha estat molt popular al llarg de la història, però gairebé no ha canviat al llarg dels anys. Per tant, era perfecte per modernitzar-lo i posar a prova la meva hipòtesi.

Metodologia

Vaig realitzar el treball en tres fases:
(1)La primera va consistir en fer una anàlisi de la relació entre la màgia i la tecnologia al llarg de la història. També, en aquesta fase, vaig buscar tota la informació possible sobre el truc de les ombres xineses i les seves variants.
(2)La segona fase comprèn la major part del treball i va consistir en l’estudi i l’adaptació del truc de les ombres xineses a l’actualitat. El resultat d’aquesta part és la creació d’un dispositiu que permet realitzar el truc utilitzant tecnologia. (Concretament un projector, una webcam i un llenç de pintura)
(3) Finalment, a la tercera fase, vaig avaluar el dispositiu creat i els possibles usos que podria tenir fora del camp de la màgia.

Conclusions

El resultat d’aquest treball no ha estat un truc de màgia concret com m’havia proposat en un principi, sinó una eina que et permet realitzar-ne molts (entre ells el que jo volia adaptar). Tambe es pot usar en altres disciplines de la comunicació.
Pel que fa als objectius que em vaig marcar pel treball, considero que el truc que he desenvolupat els compleix tots. Tot i això, crec que no he arribat a desenvolu-par encara la seva forma final. Hi ha hagut moltes idees que per qüestions de temps i recursos no he pogut incloure. També hi ha propostes que de bon principi ja vaig desestimar pel seu grau de complexitat.
Crec que aquest treball m’ha servit per establir les bases d’un sistema o truc que podré seguir millorant amb el temps fins on cregui necessari.
Finalment, a l’haver estat treballant amb la idea d’adaptar un truc clàssic a l’actualitat, m’he adonat que el concepte de màgia varia segons la societat en la que es viu, el què per uns és meravellós, per uns altres pot ser del tot normal.