Treballs premiats

Impressió 3D, la revolució de la producció

Impressió 3D, la revolució de la producció

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Príncep de Girona, Barcelona
Autor/s autora/es: Roger Alcalde Forés
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Rosa Martorell Branchat


Compartiu aquest projecte

Objectius

Aquest treball ha sorgit com un projecte personal per comprendre millor aquesta tecnologia que fa uns anys era desconeguda per a mi però que sospito que tindrà un paper fonamental en la carrera universitària que vull estudiar. La possibilitat de crear qualsevol cosa a partir d’un disseny digital resulta extremadament atractiva no només per negocis especialitzats sinó també pel dia a dia, amb objectes que d’altre forma, requeririen temps i costos de transport, amb la impressió 3D es simplifica pràcticament tot el que envolta la producció. Els objectius principals d’aquest treball són muntar i programar una impressora 3D i utilitzarla per fabricar les parts d’un microlaboratori que d’un estudi dels efectes d’un fàrmac anticancerígen sobre cèl·lules HeLa i Jurkat en gravetat zero.

Metodologia

La metodologia aplicada, tant en l’aprenentatge com en la pròpia investigació i projecte físic, s’ha basat, com en el propi treball, en una part teòrica i una pràctica: la primera s’ha gràcies a llibres com en fonts d’internet, especialment blogs i forums especialitzats en el tema. A més també cal incloure els coneixements adquirits a través d’alguns experts i les entrevistes dels quals figuren al treball. La segona part es va dur a terme amb un curs de disseny 3D, el propi modelatge de les peces, la construció i programació de la meva pròpia impressora i finalment la colaboració en el disseny i la impressió parcial del microlaboratori.

Conclusions

Després de la realització d’aquest treball, els meus coneixements sobre la impressió 3D són sense cap mena de dubte, molt més superiors que els que tenia abans de començar-lo. Per aquest motiu el considero un èxit i una experiència útil per al meu futur.
Aquest treball buscava indagar més sobre tot el que envolta aquestes màquines i poder així comprendre millor el seu funcionament. L’he realitzat com un projecte personal per posar-me a prova i veure si, sense cap mena de coneixement anterior, era possible muntar la meva pròpia impressora 3D i imprimir amb ella. Desprès d’haver fet un curs de disseny CAD, haver comprat les peces necessàries per muntar l’aparell i col·laborar en el treball d’excompanys d’institut, he de reconèixer que m’ha quedat la sensació final de no haver pogut plasmar completament tot l’esforç que va requerir muntar la impressora i, encara més calibrar-la perquè pogués imprimir correctament. Tot hi així, estic molt content de tot el que he aprés sobre aquestes màquines meravelloses que, tot hi ser simples i no tenir gaires secrets per a mi, sempre tindran el misteri de la seva evolució per canviar el món de formes inimaginables.