Treballs premiats

Introducció de les espècies exòtiques als ecosistemes aquàtics del Delta de l’Ebre

Introducció de les espècies exòtiques als ecosistemes aquàtics del Delta de l’Ebre

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL/ZOOLOGIA/BOTÀNICA
Edició: Premiats 2012

Àrea:  Ecologia

Centre: Institut Els Alfacs, Sant Carles de la Ràpita

Autors: Miguel Aguilera Toro

Nivell educatiu:  Segon de batxillerat

Tutors: Mari Carmen Tomàs Acosta

 

Aquest treball de recerca s’ha dut a terme amb l’objectiu de conèixer més de prop l’impacte que les espècies exòtiques exerceixen sobre l’ecosistema del Delta de l’Ebre, un ecosistema molt afectat per aquest fenomen ecològic.

A més, amb la hipòtesi «la globalització i l’increment de l’activitat antròpica fomenten l’aparició d’espècies exòtiques que en molts casos esdevenen invasores i generen un impacte mesurable sobre l’ecosistema», també es remarca l’afany per intentar demostrar que la causa real de l’aparició massiva d’espècies invasores és la negligència humana i, en conseqüència, per descobrir les diferents causes d’entrada per vies antròpiques per destacar les que més perjudici han produït al Delta de l’Ebre.

Per aconseguir desenvolupar els objectius del meu treball de recerca he seguit una metodologia basada en cinc passos fonamentals: INVESTIGAR, ENTENDRE, COMPRENDRE, ESTUDIAR i PROPOSAR.

D’aquesta manera, en primer lloc vaig investigar l’origen i l’evolució de les espècies exòtiques al Delta de l’Ebre, a fi d’entendre el model genèric d’invasió i comprendre els efectes i les conseqüències de la introducció d’aquestes espècies. Una vegada vaig comprendre el model ecològic del Delta en relació amb les espècies exòtiques, vaig estudiar les dades més específiques i vaig començar a treballar utilitzant-les (mitjançant taules dinàmiques d’Excel que em permetien comparar diversos camps des de diferents punts de vista) per obtenir unes conclusions que verificaven la meva hipòtesi, a més a més, amb unes conclusions addicionals. Aquests resultats em van permetre formular diverses propostes per solucionar el problema inicial.

Com a conclusions del treball, puc dir que la hipòtesi proposada és vertadera. Es demostra que la introducció d’espècies invasores té una causa humana i que es pot relacionar fàcilment l’increment d’espècies invasores amb l’augment de població humana. D’altra banda, també he descobert que les causes amb més impacte ecològic al Delta de l’Ebre per la introducció d’espècies invasores són la pesca esportiva i l’aquariofília. Així mateix, la majoria d’espècies invasores provenen d’Àsia i Amèrica.


Compartiu aquest projecte