Treballs premiats

Investigació en biomedicina: Són necessaris els animals d’experimentació?

Investigació en biomedicina: Són necessaris els animals d’experimentació?

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Marina, La Llagosta

Autor: Pedro Ascaso Sandoval

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutora: Immaculada Llobet Nadal


Compartiu aquest projecte

Objectius

1) Conèixer les limitacions ètiques i legals de la experimentació amb animals

2) Adquirir coneixements sobre les possibilitats, dificultats i els èxits de la investigació en biomedicina amb la utilització d’animals d’experimentació.

3) Conèixer l’opinió dels investigadors que utilitzen animals

4) Conèixer el grau de coneixement de la gent sobre aquest tema.

5) Conèixer l’ús dels animals d’experimentació a nivell nacional.

6) Definir la necessitat de l’ús d’aquest animals en la investigació biomèdica i en la recerca en general.

 

Metodologia

  1. Recerca i estudi de la normativa legal d’experimentació amb animals d’àmbit europeu, nacional i autonòmica, i de l’específica dels centres de recerca.
  2. Pràctiques realitzades al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Facultat de Veterinària de la UAB participant en un disseny experimental sobre l’efecte de l’estrès en la permeabilitat intestinal dels porcs.
  3. Recerca d’articles científics especialitzats.
  4. Anàlisi de dades estadístiques sobre l’ús d’animals de laboratori a Espanya (2015) del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
  5. Entrevistes a personal investigador de la UAB que utilitzen animals en les seves recerques.
  6. Disseny d’un formulari digital per a una enquesta d’opinió partir del portal web gratuït Formularios de Google i difusió a través de diferents plataformes i xarxes socials (Facebook i Whatsap).
  7. Elaboració de taules i gràfics amb el programa Excell 2013.

Conclusions

En conclusió, la utilització d’animals en la investigació biomèdica en general és necessària ja que en un principi només s’utilitzen quan no hi ha una altra alternativa. Hi ha procediments de les recerques que requereixen de la utilització d’animals per a obtenir uns resultats fiables. Però no es pot afirmar si en un àmbit general aquests animals són sempre necessaris. Més aviat, sembla que depèn de les circumstàncies, i en molts casos comporten dolor i patiment, i per aquest motiu hi ha tantes normatives que limiten i condicionen l’ús d’aquest animals. En l’actualitat s’hauria d’invertir en buscar mètodes alternatius que en un futur proper permetin evitar l’ús d’animals d’experimentació i en cas que fos necessari que els mètodes no comportin dolor ni patiment.