Treballs premiats

Jocs d’Estratègia: Aplicació de la Teoria de Grafs

Jocs d’Estratègia: Aplicació de la Teoria de Grafs

Detall

Àmbit temàtic: MATEMÀTICA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Antoni Torroja, Cervera
Autor/s autora/es: Arnau Creus Sarri
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Imma Callau Llorens


Compartiu aquest projecte

Objectius

El fet que el tema que tractava el treball fos completament desconegut per a mi va fixar d’entrada un objectiu inicial: obtenir els coneixements i entendre els conceptes necessaris per a realitzar el treball. Aquest objectiu inicial era fonamental per poder assolir la resta.
Després d’haver-me endinsat en el tema, m’havia de familiaritzar amb els jocs, per tant el següent objectiu va ser practicar amb jocs que ja estaven resolts, i així agafar pràctica.
El següent pas a seguir era escollir els mètodes adequats per analitzar els jocs, i seguidament fer un recull de jocs per analitzar i trobar-ne l’estratègia guanyadora. Aquest era l’objectiu principal del treball, i per tant el més important d’assolir. Tot i així, un cop aquest objectiu va ser assolit, es presentava l’opció de seguir amb alguna cosa més. Evidentment, això suposava un risc, ja que, si era massa pretenciós, podia ser que el nou plantejament fos impossible d’assolir. Així doncs, el que semblava més factible era l’anàlisi d’un joc més complex, però no per obtenir l’estratègia guanyadora, cosa que era gairebé impossible d’aconseguir, sinó per demostrar que aquesta existia. Així, l’anàlisi de l’Hex es va convertir en l’últim objectiu del treball.

Metodologia

Per a fer un bon treball era fonamental seguir uns passos per no caure en el desordre.
Inicialment, era necessari fer una gran recol·lecta d’informació, tant d’internet com d’algun llibre, i després triar quina informació era útil per al treball.Un cop la part d’aprenentatge va ser assolida, l’anàlisi dels jocs va començar.
El més important era conèixer bé cada joc, per això era necessari estudiar a fons les normes i jugar partides per posar-les en pràctica. En la majoria de casos, durant aquestes partides inicials, era possible trobar algun patró o alguna forma de jugar interessant per a guanyar. Això permetia descobrir quin mètode era el més adequat a l’hora d’analitzar el joc.
Evidentment, el proper pas era la pròpia anàlisi del joc. Era important dominar el mètode per aplicar-lo a cada joc, per això en molts casos era útil consultar altres jocs semblants que ja havien estat resolts.
Finalment, un cop el cos del treball ja estava fet, només quedava la redacció del treball i extreure’n les conclusions.

Conclusions

Com que el treball constava en analitzar jocs per trobar-ne les estratègies, les conclusions que es poden extreure sobre aquest tema són les estratègies de tots els jocs analitzats, que es troben explícitament dins el treball.
Tot i que les conclusions són concretes per a cada joc, en conjunt també permeten extreure certes conclusions generals sobre el tema, que permeten anar millorant la tècnica d’anàlisi de jocs.
Evidentment, qualsevol treball que impliqui esforç i molt temps de dedicació també comporta unes certes conclusions que s’extreuen a nivell personal. Assolir els objectius plantejats respon les preguntes que inicialment es desconeixien, però també en planteja de noves i més complexes. D’aquesta manera es desperta una curiositat pel tema que va creixent a mesura avança el treball. Així, el treball m’ha unit més amb les matemàtiques i me les ha fet conèixer des d’un punt de vista diferent al que estava acostumat, permetent-me així tenir una visió més general i haver assolit uns coneixements molt interessants.