Treballs premiats

La Bomba: Històries d’un barri perdut

La Bomba: Històries d’un barri perdut

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2018

Centre: Centre d’Estudis Jaume Balmes, l’Hospitalet de Llobregat

Autor: Pedro Murias Rodríguez

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutorsa: Monica Mayol Ibáñez


Compartiu aquest projecte

Objectius

-Recuperar part de la història recent de L’Hospitalet del Llobregat, representada pel desaparegut barri de La Bomba

-Contribuir al manteniment de la memòria històrica recent de la meva ciutat.

-Plantejar la importància de l’estudi de les fonts històriques orals.

-Donar a conéixer la tasca que fan els tallers d’història .

-Conviure amb la gent del barri de La Bomba per analitzar la força del treball col·lectiu enfront les institucions, quan aquestes no actuaven.

-Editar un llibre que sigui l’inici de la recollida històrica formal de dades sobre el barri

Metodologia

La planificació de la investigació segueix els següents punts:

1. Notificació dels estudis realitzats sobre el nostre tema. És una recerca a través d’Internet fonamentalment ( consulta de blogs i pàgines de Facebook) que també inclou entrevistar algun responsable del taller que sobre el barri va fer l’associació de Bellvitge La Fundició, alguns dels quals són antics veïns de la Bomba.

2. Entrevistes amb antics veïns del barri per enregistrar les seves experiències i elaborar un arxiu de fotografies.

3. Entrevistes amb experts per realitzar un llibre d’història

4. Participar de forma activa (com a organitzador) en la convocatòria d’una reunió de veïns del barri. L’objectiu principal d’aquest esdeveniment és recollir la màxima informació possible per tal de contribuir a la tasca que ja realitza el Taller de Historia de la Bomba.

Conclusions

La tasca realitzada m’ha fet entendre que la construcció de la història utilitza diferents mecanismes, a més dels merament ‘oficials’. L’explicació de La Bomba seria molt incompleta si només utilitzessim aquest tipus de fonts, ja que no existeix gaire documentació.

La part experimental d’aquest projecte m’ha permés desenvolupar habilitats comunicatives noves, ja que he hagut de relacionar-me amb historiadors d’un nivell cultural alt i gent del barri alhora.

Potser el més difícil d’aquest treball ha estat la realització del llibre, sobretot, pels problemes tècnics i les limitacions. Malgrat això, he après a escollir el material per a la seva creació seguint les pautes que jo mateix m’imposava quant a espai i fil conductor del metarelat que s’havia de construir.

Crec que he treballat força, però sé que encara queda treball per fer, molt.

El tema d’aquest treball és històric, però, malauradament, continua sent actual. La crisi que patim ha tornat a crear sectors socials marginals, continua el problema de la vivenda i la lluita social. L’explicació de la història del barri de La Bomba,com les dels barris del Carmel, el Somorrostro o altres assentaments de barraques durant el franquisme, pot contribuir a la conscienciació dels drets a una vivenda digna o la cosideració de la igualtat social.

Tinc ara una nova visió del que anomenem ‘lluita social’ i entenc d’una altra manera els problemes produïts per les desigualtats.