Treballs premiats

La borsa de valors

La borsa de valors

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2013

Àrea:  Economia Financera i Comptabilitat
Centre:  Escola IPSE, Barcelona
Autor/s autora/es:  Júlia Vila Rallo
Nivell educatiu:  2n Batxillerat
Tutors/es:  Cristina Fernandez Alsina

 

A l’inici de la realització del Treball de recerca, la meva informació sobre el món borsari era molt bàsica i limitada. D’aquí va esdevenir el meu primer objectiu: ampliar els meus coneixements, sent així capaç de respondre una sèrie de qüestions que m’havia anat plantejant. D’aquesta manera, del primer objectiu en sorgia el següent, ser capaç de respondre diverses preguntes com per exemple: quin és el funcionament de la borsa?, quina és la quantitat necessària de diners per invertir?, és la borsa és un bon sistema per guanyar diners?…
Un cop hagués assolit els primers passos, aquests em servirien per afrontar l’últim objectiu que, ha consistit en posar en pràctica el que he aprés i gestionar una cartera d’inversions fructífera.
Per tal de dur a terme els objectius plantejats, vaig efectuar una recerca bibliogràfica per fer una aproximació teòrica sobre el tema tractat i consegüentment poder completar les fites marcades. Així doncs, per assolir la part teòrica vaig usar un seguit de llibres adequats al meu nivell per poder extreure’n profit.
Feta l’aproximació teòrica, calia elaborar una segona part pràctica consistent en crear una cartera d’inversions.
Aquest últim terme del treball el vaig realitzar amb l’ajuda d’un simulador virtual gratuït que funciona a través d’internet i s’anomena “La bolsa virtual”.
Després de la feina realitzada, tant en la part teòrica com pràctica, he arribat a un grapat de conclusions sobre el mercat borsari. En primer lloc, havent estudiat i usat l’anàlisi tècnic i fonamental, afirmo que aquests són útils alhora d’invertir en borsa, però també he experimentat que, a part, cal dedicar molt temps i tenir una certa base conceptual. Amb els resultats de la meva part pràctica, també puc dir que la teoria del passeig aleatori també pren lloc dins la borsa, fent així partícip l’atzar. Contestant a les preguntes plantejades a l’inici del treball, considero que la quantitat de capital per invertir no és un dels aspectes més rellevants a l’hora d’invertir, les pèrdues o els beneficis sempre seran proporcionals a la inversió feta inicialment. En el meu cas he aconseguit obtenir beneficis i per tant, considero la borsa com un bon sistema per guanyar diners. Per últim, quedo satisfeta de la feina realitzada ja que he complert els meus objectius i m’he adreçat a la borsa simplificant la seva entesa.


Compartiu aquest projecte