Treballs premiats

La cambra de boira

La cambra de boira

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2015

Centre: Escola Pia, Sabadell
Autora: Helena Díez Andreu
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutor: Roger Marigó Riera

 

Objectius:

Per elaborar el treball, en un principi em vaig planificar una sèrie d’objectius amb la finalitat d’assolir-los. Aquests són els següents:

 • Muntatge i funcionament de l’experiment de la cambra de boira.
 • Visualització de les partícules.
 • Fer un seguit d’experiments amb algun material radioactiu natural.
 • Identificar els tipus de partícules observades.
 • Realitzar una sèrie de càlculs d’energies sobre les millors visualitzacions d’algunes partícules en la cambra de boira.
 • Aplicar un camp magnètic capaç de desviar les partícules.

 

Metodologia:

El treball es divideix en dues parts molt ben diferenciades: una part teòrica i l’altra pràctica. En la primera s’explicaran els coneixements físics i químics del funcionament i la visualització de les traces. Aquesta anirà complementada d’informació obtinguda en llibres, treballs anteriors, webs d’internet, vídeos, etc.

La segona part, es visualitzarà i s’explicarà la construcció de la cambra de boira acompanyada pels diversos fotogrames obtinguts de les partícules. També s’afegirà un apartat de càlculs i anàlisis d’aquests fotogrames per obtenir resultats que verifiquin possibles hipòtesis plantejades.

 • He construït dos experiments casolans originals utilitzant materials econòmics. En el primer no va donar resultats i el segon, si.
 • He pogut visualitzar partícules tant còsmiques (amb poca freqüència), com provinents de radiacions radioactives naturals.
 • He pogut aplicar algun material radioactiu natural per poder ampliar aquest camp de visualització de partícules.
 • He pogut identificar de què és tracten les partícules que he observat a partir d’un raonament lògic i documentat.
 • He realitzat una sèrie de càlculs d’energies sobre les partícules alfa.
 • No he pogut aplicar un camp magnètic ja que, es necessita un iman molt potent per desviar una partícula i per altra banda no és econòmic.

 

Conclusions:

Tot i així, el que canviaria del meu treball seria l’apartat del primer experiment ja que no va funcionar. No obstant, crec que és important mencionar-ho i prendre consciència de la dificultat de la física experimental.
Per finalitzar, aquest treball podria servir de guia per altres treballs relacionats amb la cambra de boira.


Compartiu aquest projecte