Treballs premiats

La ciència de la llum

La ciència de la llum

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2018

Centre: Escola Taller Ginebró, Llinars del Vallès

Autora: Marta Alcalde Herraiz

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutor: Carles Blasco Requena


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius marcats per a fer aquest treball són els següents:

– Conèixer les principals teories sobre la naturalesa de la llum donades al llarg de la història, amb l’objectiu de familiaritzar-me amb la resposta a la pregunta: Què és la llum?

– Investigar les principals característiques d’aquesta i del làser, amb la intensió de conèixer més a fons els fenòmens lluminosos.

– Portar a la pràctica aquest últim apartat. Aquest objectiu apareix després de que em plantegi si vull fer un treball totalment teòric o no. Al respondre que no, tampoc vull incloure una única gran pràctica, sinó que vull fer diferents pràctiques per tal de aprendre molt sobre diferents coses.

A més, malgrat no és un objectiu, també m’agradaria incloure alguna pràctica amb la qual hagi de programar, ja que m’agradaria començar a conèixer aquest món.

Metodologia

Al no voler fer una sola pràctica en aquest treball, la metodologia que seguiré serà que dins de la pràctica realitzada, s’inclourà una petita introducció sobre l’experiment o la construcció i seguidament l’objectiu què es vol aconseguir. A continuació, s’indicarà tot el material utilitzat i tot seguit, tot el procediment detallat sobre com l’he realitzada, amb la intenció de que no només s’entengui el que faig, sinó que qualsevol amb la intenció de reproduir l’experiment pugui fer-ho. Finalment, es mostraran els resultats i es farà una breu conclusió sobre la pràctica.

Conclusions

El primer objectiu (conèixer les principals teories sobre la naturalesa de la llum donades al llarg de la història) queda assolit en el primer bloc del treball de recerca, ja que a part de no ser un apartat extens, considero que introdueix una idea general sobre què és la llum.

El segon objectiu s’ha assolit amb èxit, ja que constitueix el segon i el tercer bloc del meu treball: propietats de la llum i fenòmens lluminosos. A més, vaig aconseguir fer pràctiques sobre cada un dels temes, algunes amb més o menys complicació que altres, però en general en totes vaig poder investigar i familiaritzar-me més sobre el tema tractat.

A més, malgrat que no ho poses com a objectiu, abans de començar el treball volia incloure una part de programació amb la intenció de saber les coses bàsiques. És per això que finalment, vaig decidir no allargar gaire la explicació sobre el làser (la qual al final és una petita introducció) i així acabar parlant sobre la fibra òptica, la qual dóna pas a la pràctica més important del treball: la transmissió de dades a través de la llum.