Treballs premiats

La colonització romana del Baix Llobregat

La colonització romana del Baix Llobregat

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Frederic Mompou, Sant Vicenç dels Horts

Autors: Àngel Costa Gil, Laia Sagristà Mallol

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutor: Roc Escala Sàbat


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els nostres objectius han estat observar com estava establert el poblament prerromà a la comarca del Baix Llobregat i com va esdevenir-se la colonització romana al territori.

Metodologia

Per fer la nostra observació, vam elaborar una sèrie de mapes de poblament a partir de les dades que ofereix el Portal Arqueològic de la Generalitat de Catalunya, complementant-ho amb la informació de diverses webs locals. Seguidament vam aplegar totes aquestes dades en un conjunt de taules classificades per àrea geogràfica i municipi, i les vam ordenar cronològicament. A partir d’una anàlisi d’aquestes taules vam extreure les nostres conclusions.

Conclusions

La comarca del Baix Llobregat ha estat habitada continuadament des del Paleolític. El poblament ibèric va ser especialment important gràcies al desenvolupament de les relacions amb els comerciants orientals a través del Port de les Sorres i del riu Llobregat. L’arribada dels romans en el marc de les Guerres Púniques deuria afectar la comarca d’una manera important, donat el seu interès en el domini de la costa i la situació de la comarca en el punt central de la ruta terrestre entre els Pirineus i l’Ebre. Un cop assolida la victòria contra els cartaginesos, els romans s’establiren de manera decidida a la comarca i transformaren la seva economia. Van crear nous assentaments, altres ja existents es romanitzaren i encara d’altres van ser abandonats. La pacificació d’August va comportar la creació de la colònia de Bàrcino, la qual va ser decisiva per l’estructuració de la comarca veïna del Baix Llobregat.