Treballs premiats

La conservació dels aliments refrigerats: estudi poblacional sobre el coneixement i praxi

La conservació dels aliments refrigerats: estudi poblacional sobre el coneixement i praxi

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA MOLECULAR, BIOQUÍMICA
Edició: Premiats 2013

Centre: Col·legi Aura, Reus
Autora: Isabela Adelina Albiciuc
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutora: Adriana Alvaro Rofes

Els objectius d’aquest treball han estat: realitzar un estudi poblacional sobre el coneixement que és té sobre la conservació dels aliments refrigerats i comprovar experimentalment com la vida útil dels aliments conservats al frigorífic depèn tant de la temperatura com del seu envasatge.

L’estudi poblacional (N= 110 ) es basa en l’anàlisi dels resultats d’una enquesta realitzada al professorat i a mares del Col•legi Aura. A més, es va analitzar  si la gent que havia contestat que col•locava realment on toca els aliments  ho feia de manera correcte. La praxi sobre la conservació dels aliments, es basa en l’anàlisi de 12 experiments realitzats amb 6 tipus d’aliments refrigerats molt habituals a les llars, (espinacs, formatges, carn i peix envasat, enciam sencer i començat). En 6 dels experiments, es va estudiar l’efecte de la temperatura sobre la vida útil dels aliments, mantenint constant l’envàs utilitzat i altres factors , i en els altres 6, l’efecte del envasatge, mantenint constat la temperatura i altres factors. Altres factors van ser la massa, que hagués estat comprat al mateix dia, etc.

S’ha pogut extraure diverses conclusions d’aquest treball. Pel que fa als experiments, s’ha pogut concloure que col•locar els aliments al frigorífic  i envasant-los de manera adient fa que la vida útil dels aliments es mantingui ja que tots els resultats de la experimentació han coincidit amb el descrit a la bibliografia, tot i que dos dels experiments no , la carn i el peix envasats en diferents recipients a la mateixa temperatura, ja que la informació que tenia  era molt poca i ha fet que plantegés malament les hipòtesis d’aquests dos experiments. Després vaig buscar més informació i els resultats que vaig obtenir en aquest dos experiments van coincidir amb la informació.

Pel que fa a l’anàlisi de les enquestes ,s’ha pogut  concloure que les mares de les alumnes de 1r i 2n de Batxillerat i el professorat del Col·legi Aura tenen un bon coneixement de l’organització del frigorífic, pel que fa a la distribució, tot i això, de la població estudiada s’ha conclòs que no hi ha un gran coneixement sobre l’envasatge ja que aproximadament només un 40% ha respòs de manera correcte a les preguntes de l’enquesta relacionades amb l’envasatge. També es pot concloure que la meitat aproximadament de la gent que creu que col•loca els aliments on realment toca no ho adequadament.

Com a conclusió general ,es pot dir que un bon coneixement sobre la conservació dels aliments refrigerats i una bona praxi, evitaria un gran nombre de pèrdues d’aliments a les llars, reduint a la vegada infeccions i/o intoxicacions produïdes per aliments mal conservats.


Compartiu aquest projecte