Treballs premiats

La dona a l’Esparreguera de la transició (1973-1983)

La dona a l’Esparreguera de la transició (1973-1983)

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2013

Àrea coneixement:    Història del Pensament i dels Moviments Socials i Polítics
Centre:    Institut El Cairat, Esparreguera
Autor/s autora/es:    Andrea Llamas Olmedo, Marta Negre Orriols
Nivell educatiu:         2n Batxillerat
Tutors/es:         Joana Llordella Zamora

Descobrir quin paper va jugar la dona durant la transició democràtica per poder treure de l’anonimat la seva lluita contra el règim. D’altra banda, també donar a conèixer com es va viure al nostre municipi i la nostra comarca, i com es van implicar els seus habitants. Per últim, esbrinar si va ser a l’època de la transició quan es produïren els canvis que transformaren la societat en una de més igualitària. Tanmateix, volem demostrar les notes hipòtesis que són les següents:
–    La nostra hipòtesi inicial fou que l’inici de la transició i l’afebliment del règim van comportar un alliberament per a la dona, com a dona i com a membre d’una societat democràtica.
En iniciar la recerca estàvem segures que al nostre municipi hi havia d’haver dones implicades en aconseguir una societat democràtica com la que hem pogut gaudir la nostra generació i dones que haguessin lluitat per aconseguir que tinguéssim un rol cada vegada més igualitari amb els homes.
–    La següent hipòtesi va ser que gràcies a la implicació de la dona, juntament amb la seva visió femenina de la realitat, es van assolir formes d’actuar que potser no s’haurien produït sense la seva contribució, i es van aconseguir objectius que fins aleshores no s’havien plantejat..

Vam visitar diferents arxius per poder iniciar la nostra recerca (l’Arxiu Municipal, la Biblioteca Beat Domènech Castellet, la Biblioteca de Catalunya i d’altres particulars) i amb la visita a l’exposició sobre la dona a la Biblioteca Francesc Pujols i a la rectoria d’Esparreguera, vam perfilar els nostres objectius.
Basarem el nostre treball de camp en la història oral partint de les declaracions d’aquells i aquelles que havien viscut els esdeveniments històrics per resseguir els canvis que es produïren.
Enregistràrem, transcriguérem i indexàrem 20 entrevistes(19 hores) a diversos testimonis entre els quals trobem dos ex batlles, la primera dona policia i la primera regidora del període, dos periodistes, dos ex tinent d’alcalde, tres regidores, sindicalistes, membres de l’església ‘militant’, i els eurodiputats Raimon Obiols i Carmen Romero.
La investigació es complementà amb el seguiment setmanal de la tutora, un diari del treball del procés d’investigació i la difusió a través de Ràdio EsCairats..

Podem donar a conèixer les dones que van tenir un paper rellevant a la transició i aportar llum a la seva intervenció.
L’ajuntament esparreguerí canvià molt i alguns d’aquests canvis es produïren per l’entrada de les dones al consistori, les quals tingueren un paper molt actiu, no només en la clandestinitat.
La creació de Centres de planificació familiar, i la llei de l’avortament (impulsats durant la transició) va significar un gran progrés per l’alliberació de la dona.
Un altre dels nostres descobriments fou l’església. Una part d’aquesta església catòlica va evolucionar cap a una mentalitat que donà suport als moviments clandestins que van lluitar per la  democràcia. D’aquesta església sorgí el moviment escolta, on participaren moltes de les persones que més tard formarien part d’aquests moviments.
Per últim, el moviment obrer va significar un gran suport juntament l’escola activa i diverses associacions que van ajudar a conscienciar  la població, i les dones sempre hi eren presents.


Compartiu aquest projecte