Treballs premiats

La física dels joguets

La física dels joguets

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2013

Àrea:  Física Aplicada
Centre:  Institut Manuel Sales i Ferré, Ulldecona
Autor/s autora/es:  Inés Valls Pepió
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutors/es:  Mª Dolors Vidal Segarra

 

En aquest treball hi trobem una sèrie d’objectius, els quals tenen un caràcter didàctic.
–    Per una banda el que es vol, és unir el concepte de joguet amb la física. Ja que en el món dels joguets hi trobem molt present les energia i els principis bàsics de la física. Per a això el que es fa és buscar la física en els joguets per veure la relació i poder unificar els conceptes.
–    D’altra banda es vol arribar a distingir en cada joguet els tipus d’energia que utilitza, com la utilitza i l’aplicació de l’energia en el món real. Això és per a exemplificar les possibles aplicacions reals.
–    Seguint l’objectiu anterior, mentre s’identifica la física amb el món dels joguets, s’uneix amb l’objectiu que fa referència a la forma en què es pugui ensenyar física als nois i les noies de l’ESO mitjançant els joguets i les seves explicacions, per a que sigui més fàcil aprendre la física.
Per a aquest treball s’han utilitzat diferents procediments.
A la part teòrica vaig haver de buscar informació per moltes fonts, tant pàgines web com llibres, per a poder tenir suficient coneixements sobre física i el món del joguets.
A la part pràctica hi trobem diferents apartats, per a les fitxes dels joguets, vaig buscar joguets i els vaig analitzar personalment amb els coneixements de la part teòrica seguint una fitxa amb les característiques que trobava importants per aquest treball. Per a les fitxes de pràctiques vaig agafar el model de les pràctiques de física, i basant-me en els conceptes físics i els joguets més apropiats les vaig dur a terme. Per últim, les enquestes per saber si l’objectiu de poder ensenyar amb aquest mètode funcionaria, per això vaig crear unes preguntes per veure els seus coneixements i primer poder ajustar el nivell. A les altres classes, vaig plantejar-ho d’una altra forma per a que podés ser més fàcil i més educatiu..
Al treballar els principis físics del funcionament dels joguets. Observem que molts dels joguets utilitzen l’energia mecànica, tot i que hi ha present altres fenòmens i conceptes relacionats amb la realitat.
Les enquestes pretenen esbrinar el coneixement de l’alumnat sobre els principis físics.
En la primera enquesta s’observa que les seves explicacions en general són bastant deficients, amb falta de nivell en els coneixements físics, però no coneixien gaire els joguets.
En la segona enquesta observem que les notes obtingudes son la majoria superiors al suficient, l’actitud, excepte d’algun cas, ha sigut correcta, i una participació bastant activa.
En la tercera enquesta es buscava l’opinió personal sobre la metodologia, el resultat dóna una visió positiva d’aquesta.
En les tres enquestes se’ls demanava l’opinió seva. En general, llevat d’algun cas concret que opina que és més difícil, l’alumnat opina que seria més fàcil aprendre els conceptes d’aquesta forma i els hi agrada més.


Compartiu aquest projecte