Treballs premiats

La Guerra de Successió i el setge del castell de Cardona de 1711

La Guerra de Successió i el setge del castell de Cardona de 1711

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2013

Àrea:  Història Moderna
Centre:  Institut Lluís de Peguera, Manresa
Autor/s autora/es:  David Ruiz Martínez
Nivell educatiu:  2n Batxillerat
Tutors/es:  Josep Castilla García

L’objectiu fonamental del treball és donar a conèixer el paper de Cardona en la guerra de Successió i les conseqüències de la seva resistència. Dins del context de guerra, doncs, es dóna èmfasi en el poble de Cardona i la seva inexpugnable fortalesa, que van demostrar la seva convicció per la causa austriacista lluitant fins al final; aquesta va quedar patent al setge que va patir el castell el 1711, setge que va marcar l’esdevenir de la guerra. Aquest és l’eix vertebrador del treball: donar al castell de Cardona i els protagonistes de la resistència el ressò que es mereixen, amb la convicció que aquestes gestes formin part de la memòria històrica del país. I això sense perdre de vista el marc en el qual es troba enquadrat: la Guerra de Successió.
El mètode emprat per elaborar aquest treball beu de l’anàlisi sistemàtic de fonts primàries i secundàries, resseguint diversos llibres i documents sobre la guerra de Successió i el castell de Cardona. En gran mesura, la investigació duta a terme s’ha aconseguit consultant les fonts escrites i contrastant la visió de grans eminències sobre aquests fets. Tot i l’actual explosió de publicacions, cercar fonts adequades i que aquestes no oferissin una única visió ha estat complex. El treball ha estat sotmès, doncs, a detall per evitar anacronismes i contradiccions, per tal que els fets encaixessin correctament.
És difícil obviar tot el que va significar la resistència de molts catalans contra l’invasor borbònic. És important destacar la voluntat de molts catalans de posar per sobre de tot les llibertats del poble i el sacrifici que els va reportar actuar d’aquesta manera. I Cardona no va ser una excepció. El castell mai va ser vençut per la força, tant en el setge de 1711 com en els posteriors intents d’assalt que van ocórrer més endavant. Tot i que l’enemic disposés de l’exèrcit més poderós d’Europa i que fes ús d’un armament molt potent, no van poder acabar amb els defensors, símbol de la resistència catalana. Aquesta gesta no tindria sentit sense els protagonistes que van donar la seva vida per l’ideal català fins les darreres conseqüències. Però l’ideal va quedar truncat en el moment que els suposats aliats van trair el poble català i l’exèrcit borbònic tingués via lliure per acabar amb l’estat català.


Compartiu aquest projecte