Treballs premiats

La infinitat d’un somriure

La infinitat d’un somriure

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2012

Àrea: Sociologia

Centre: Escola Diocesana, Navàs

Autors: Carla Ragués López, Xavier Mas Craviotto, Ada Serra Pascual i Marcel Ribera Pujols

Nivell educatiu: Quart d’ESO

Tutors: Eva Torrentellé Soler

 

Els objectius del nostre treball, deixant de banda la capacitat de sintetitzar; buscar informació i ordenar-la; dosificar-la i saber-la emprar en el tema escollit, també era bàsicament aprendre moltíssim sobre la situació dels nens en països subdesenvolupats del segon i tercer món, ja que el tema ens interessava a tots quatre. Això ens ha portat a cercar recursos, persones i material útil que ens han ajudat a fer el projecte i que hem sabut administrar degudament. L’objectiu principal era conscienciar el lector mitjançant molt material gràfic (sobretot fotografies) i també la informació facilitada per llibres, la xarxa d’Internet, la cooperant entrevistada i altres fonts d’informació.

La metodologia que hem seguit per fer el treball de recerca ha estat simple. Cada setmana, el centre ens donava una hora per fer el treball i ens vam haver d’organitzar per aprofitar aquest temps. A part, quan ens trobàvem per avançar feina, vam haver de repartir-nos una mica les tasques. Primer vam buscar informació en diverses fonts (diccionaris, enciclopèdies, Internet, persones especialitzades…), després vam haver de sintetitzar-la i dosificar-la en els diferents apartats del treball perquè no hi hagués un excés d’informació incoherent i sense punts en comú. Paral·lelament, vam entrevistar una cooperant professional d’una ONG i, més endavant, arran de la informació que ens va donar, vam crear els dos relats i vam establir un lligam de contrast i comparació entre tots dos.

Per nosaltres el resultat del treball ha estat molt satisfactori. No només hem après a treballar en equip i a sintetitzar les idees principals d’un tema concret, sinó que també hem après a valorar la sort que tenim d’haver nascut en un país desenvolupat i en una família que ens pot cobrir les necessitats bàsiques per viure. L’empatia ha estat el valor que més sovint hem sentit en veure tanta pobresa i tants nens sense habitatge decent, aigua potable, alimentació comestible… i tots els problemes que els envolten. La conclusió principal que hem extret del projecte és que, en aquest món, encara cal fer moltes coses fins a assolir la igualtat i un benestar general al món, incloent-hi la pau internacional perquè tants milions de nens deixin de patir.


Compartiu aquest projecte