Treballs premiats

La investigació amb cèl·lules mare, aplicacions i ús en l’estudi dels Trastorns de l’Espectre Autista (TEA)

La investigació amb cèl·lules mare, aplicacions i ús en l’estudi dels Trastorns de l’Espectre Autista (TEA)

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Marina, La Llagosta
Autor/s autora/es: Ana Martínez-Alcocer Cid
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Imma Llobet Nadal


Compartiu aquest projecte

Objectius

  1. Conèixer quina és la recerca actual amb cèl·lules mare i en concret de les cèl·lules mare pluripotents
    induïdes (IPS).
  2. Conèixer les aplicacions terapèutiques de les cèl·lules mare i de les IPS en el camp de la medicina.
  3. Conèixer com s’aplica la recerca de les cèl·lules mare en l’estudi dels Trastorns de l’Espectre Autista (TEA).
  4. Aprofundir en el coneixement del conjunt de malalties anomenades TEA.
  5. Conèixer ‘in situ’ els afectats amb TEA i el seu nivell de comunicació i d’integració en la societat.
  6. Reflexionar sobre el futur de la malaltia dels TEA en mans de la recerca amb cèl·lules mare.

Les pràctiques fetes al CMR[B] estan dissenyades amb uns objectius específics per a cadascuna d’elles.

Metodologia

El treball experimental relacionat amb les cèl·lules mare el vaig realitzar dins del programa ‘Regenerator’ del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona CMR[B] del PRBB. En aquestes pràctiques es van treballar les tècniques més avançades en cultius i caracterització de les IPS. Per conèixer la recerca amb cèl·lules mare aplicada a l’estudi dels Trastorns de l’Espectre Autista vaig fer una entrevista a la Dra. Roser Corominas, investigadora del PRBB especialitzada en aquest tema, i al Dr. Pau Cid, sobre la situació actual de les teràpies dirigides i la seva viabilitat econòmica. Amb l’objectiu de conèixer de prop els afectats de TEA vaig visitar l’Escola Carrilet de Barcelona, especialitzada en autisme, i vaig contactar amb el Departament d’Orientació Psicopedagògica de l’INS Marina (La Llagosta) per saber com s’integren els nens amb TEA en una escola ordinària. Finalment, vaig parlar amb un afectat amb Síndrome d’Asperger per veure com percep ell la seva malaltia. Les fonts bibliogràfiques de la recerca en cèl·lules mare i de les IPS procedeixen de documents i publicacions del CMR[B] així com de webs especialitzades.

Conclusions

Actualment les cèl·lules mare són una eina molt important per les seves aplicacions terapèutiques. Les IPS han suposat una gran avanç perquè ofereixen una alternativa a l’ús d’embrions però cal garantir una reprogramació correcta amb el perfeccionament d’aquesta tècnica. La recerca amb les IPS per estudiar l’autisme se centra en entendre com funcionen els gens causants i en obtenir neurones afectades de TEA a partir de la reprogramació de cèl·lules sanes. Tot i que per ara no es poden utilitzar cèl·lules mare com a font de neurones per trasplantar a pacients amb TEA, les IPS són utilitzades per crear models de la malaltia que permeten estudiar millor quin són els seus mecanismes biològics i les seves causes. Les teràpies cel·lulars amb les IPS no depenen només de l’avanç de la recerca sinó també de la seva viabilitat econòmica. Actualment s’està treballant per millorar la viabilitat de les teràpies més avançades amb l’objectiu donar una millor qualitat de vida a les persones afectades per TEA o d’altres malalties.