Treballs premiats

La llet materna és insubstituïble. Una llegenda o una realitat?

La llet materna és insubstituïble. Una llegenda o una realitat?

Detall

Àmbit temàtic: BIOLOGIA GENERAL
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Manuel Sales i Ferré, Ulldecona
Autora: Maria Soriano Garcia
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: Ma Pilar Bueno Arnal


Compartiu aquest projecte

Objectius

Actualment, la forma en què les mares decideixen alimentar els seus fills està en un continu debat; quins són els motius que fan que les mares trien la lactància materna o pel contrari, la lactància artificial? Bé, doncs aquest és el meu punt de partida del treball de recerca. Per això, en aquest treball d’investigació, he intentat assolir diferents objectius com: Identificar les diferències a nivell microbiològic de la llet materna i maternitzada, conèixer els probiòtics i si els dos tipus de llet en contenen, i a més, a nivell social, esbrinar els motius pels quals les mares decideixen alletar o no els seus fills i si realment, això pot afectar a la seva vida laboral.

Metodologia

Mitjançant un anàlisi microbiològic, realitzat en un laboratori de la Universitat Autònoma de Barcelona dintre del Programa Argó, amb diferents proves com la sensibilitat davant dels antibiòtics, hemòlisi, la prova de la catalasa, l’oxidasa, diferents tincions de Gram… per observar bacteris, fongs i especialment la presència de probiòtics, he pogut extreure diferents conclusions que podrem observar durant el treball. D’altra banda, si ens fixem a nivell social, amb l’ajuda de diferents mares, que pertanyen a diferents franges generacionals, han aportat el seus punts de vista i amb la llevadora d’ Ulldecona, he observat els motius plantejats en els objectius.

Conclusions

La llet materna té més microorganismes que la llet maternitzada, això suposa la potenciació del sistema immunitari del nadó. També, cal destacar que si els nadons naixen mitjançant el part natural, és a dir, pel coll uterí, incorporen alguns microorganismes, enriquint la seva microbiota i, en conseqüència, potenciant també el seu sistema immunològic. A més, trobem bacteris probiòtics tan en la llet materna com en la maternitzada però en diferents quantitats i en diferent grau de variabilitat, ja que la llet materna de cada mare és única i diferent, i a més, depenent de la llet maternitzada, podrem trobar-ne o no depenent de la seva qualitat. D’altra banda, pel que fa a la recerca social, les mares avui en dia disposen més informació al seu abast per a la tria de la forma de l’alimentació dels seus fills però, la cultura, les condicions laborals i les seves pròpies mares tenen un pes important en aquesta decisió. Per aquests fets, considero que la llet materna és insubstituïble i que no es tracta d’una llegenda sinó que és una realitat que cal valorar.