Treballs premiats

La mesura del temps

La mesura del temps

Detall

Àmbit temàtic: FILOSOFIA
Edició: Premiats 2017

Centre: Col·legi Sagrada Família, Sabadell
Autor/s autora/es: Pau Sánchez Pascual
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Albert Bargalló Paraira


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu del meu treball és aprofundir en la mesura del temps. Com que aquest és un tema molt ampli, per tal de no trair la visió de conjunt ni allargar-me massa m’he proposat dos objectius més concrets a treballar: respondre a les preguntes de perquè mesurem el temps i com ho fem. La primera pregunta pot seguir semblant molt oberta, en qualsevol cas no admet una única resposta, sinó que aquesta (la resposta) s’enriqueix com més es posi dins de context. Per tant, el meu objectiu és donar una visió històrica d’aquests motius darrere la forma de mesurar el temps al llarg dels segles, buscant ser ponderat i equilibrat al tractar els diferents temes per donar una idea de que ha significat la mesura temporal des de la prehistòria als nostres dies. Pel que fa a la manera de mesurar el temps, al com, l’objectiu del meu treball és parlar de tots els aparells de mesura, organitzant-los d’una forma que em permeti comparar i fer entendre el seu funcionament.

Metodologia

Com ja he apuntat, per tal d’acomplir els meus objectius he dividit el treball en dues parts. En la primera, per aprofundir en el perquè de la mesura del temps, he adoptat un punt de vista històric, en forma d’un relat progressiu que, més que ser una llista de fets i dates, busca exposar la relació que ha mantingut cada època històrica amb la seva mesura temporal, fins arribar a l’actualitat.
En el segon apartat, he aprofundit en el com, les maneres de mesurar, parlant dels instruments humans: els rellotges, ja situats en els seus diferents tipus en el primer apartat. Al haver-hi rellotges molt diferents entre ells, els he agrupat en classes, tan generals com he pogut, que al final han resultat tres. L’explicació de cada una d’elles està complementada pel seu apèndix respectiu, on exposo la meva elaboració pròpia d’un rellotge senzill de cada tipus, per facilitar la comprensió del seu funcionament i mostrar els problemes que plantegen i les solucions que he acabat escollint.

Conclusions

No he arribat a una sola conclusió tancada, cosa que tampoc era el meu objectiu, sinó a una sèrie de conclusions respecte les preguntes inicials del treball, resultats del recorregut d’aquest, que he sintetitzat en l’apartat de conclusions. En ella uneixo les dues grans seccions del treball, mostrant la gran relació de les possibilitats i maneres de mesurar el temps amb les necessitat i característiques de les societats de cada moment. He pogut observar com la mesura del temps s’ha d’entendre com una evolució, que començà amb els cicles naturals, que ensenyaren als homes el concepte de rellotges i la noció del temps tal i com l’entenem, i acaba (de moment) amb un món com el nostre, on s’ha imposat la idea d’un temps mecànic i artificial que ens permet mesurar amb moltíssima precisió i coordinar-nos amb la resta de persones arreu de la Terra, amb totes les conseqüències que se’n deriven.