Treballs premiats

La música és una matemàtica misteriosa

La música és una matemàtica misteriosa

Detall

Àmbit temàtic: MATEMÀTICA
Edició: Premiats 2013

Centre: Institució Cultural Catalana SúNion, Barcelona
Autora: Irene Cabrero Gázquez
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutor: Jordi Canals Cortés

Aquest treball té com a principal objectiu estudiar la relació entre la música i les matemàtiques.

Arrel d’aquest objectiu ens fa preguntar-nos per la utilitat d’aquesta relació que fa que ens apareguin objectius específics:

– Utilitzar la relació per la encriptació i desencriptació de missatges de text sota l’aparença de partitures musicals.
– La creació de melodies a partir de les matemàtiques musicalment amb sentit.

Per tal de complir els nostres objectius i demostrar les nostres hipòtesis emprarem un mètode el qual dividirem en dos parts: un estudi bibliogràfic que ens permetrà determinar l’existència o no d’aquesta relació i les diferents aproximacions al llarg de la història , i un treball  pràctic per tal de demostrar de forma empírica el que hem deduït de l’estudi anterior (si existeix la relació)i explotar aquesta relació donant-li diferents usos mitjançant el disseny d’una aplicació informàtica amb Microsoft Access (Visual Bàsic Aplicacions), per generar les melodies obtingudes o bé a l’hora de l’encriptació o bé quan generem la melodia, i l’aplicació Lilypond per la seva transcripció a partitura musical.

A partir del treball realitzat podem afirmar els següents punts:

– La música i les matemàtiques es troben profundament lligades més enllà del que pot semblar a primera vista de manera intuïtiva i no només en compositors que empren aquesta relació de forma conscient i explícita, sinó també en compositors que sense saber-ho les seves obres en són farcides d’elements matemàtics.
– Mitjançant un programa que creava una melodia hem pogut demostrar de forma pràctica l’anterior punt que de moment només ens havíem basat en allò que postulen els estudiosos en la matèria alhora que hem donat una utilitat al nostre programa que generava una melodia basant-nos en els elements matemàtics presents en la majoria d’obres on el compositor no és conscient de les matemàtiques presents en la seva obra i com a resultat tingué que analitzades les obres generades obteníem obres amb característiques serialistes.
– En l’altre programa ja ens hem centrat més en l’ús de la relació mitjançant l’encriptació de missatges. En aquest podem concloure que és un sistema d’encriptació prou desconegut amb un ampli camp per davant i moltes possibilitats d’aplicació.

En resum podem concloure que l’existència d’aquesta relació ens obre les portes a una gran quantitat d’aplicacions noves, originals i útils d’ella.


Compartiu aquest projecte