Treballs premiats

La natura ens regala el sol i a l’institut l’aprofitem

La natura ens regala el sol i a l’institut l’aprofitem

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut La Garrotxa, Olot
Autor: Francesc Roura Adserias
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutor: Toni Moreno Rey

 

 

Objectius:

Els objectius d’aquest treball són molt clars: reduir el consum energètic de l’institut, aplicant criteris de sostenibilitat i de racionalitat en l’ús dels recursos, tan energètics com econòmics, ja que l’institut no disposa de fons il·limitats.
Com a segon objectiu, també assolit amb èxit, hi trobem que el sistema proposat es pogués integrar a la xarxa domòtica de l’institut.

 

Metodologia:

La metodologia consta de passos ben diferenciats:
Per una banda tenim l’acotament del tema. Després d’acotar el tema va venir un apartat molt important d’anàlisi de dades de diferents sensors de temperatura, els primers càlculs i les primeres proves, per tal de veure a grans trets, si el projecte era viable. Un cop comprovat que efectivament era viable, es va buscar el material i la tècnica que podria ser més adequada per tal de complir els objectius de manera satisfactòria. Finalment, la instal•lació, les conclusions i la redacció de la memòria.
(Fins que el projecte no estigui totalment optimitzat, s’aniran fent les modificacions que es creguin pertinents per assolir-ho).

 

Conclusions:

Fixant-nos amb els objectius, podem constatar que s’han complert. Hem aconseguit instal•lar un mecanisme a l’abast de les arques de l’institut, eficient, integrat perfectament al sistema de calefacció de l’institut. S’ha fet fefaent el fet que amb una mica d’enginy i pressupost es pot aconseguir un estalvi que a més de ser econòmic, és un bé per tots, ja que és un granet de sorra
contra el canvi climàtic.


Compartiu aquest projecte