Treballs premiats

La pluja àcida als boscos del Port

La pluja àcida als boscos del Port

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut Joaquín Bau, Tortosa
Autors: Fernand Favà Gilabert
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutors: Joan Serra Benedicto

 

Objectius:

L’objectiu principal d’aquest treball de recerca és desenvolupar un dispositiu que sigui capaç de fer mesures del pH de l’aigua de la pluja automàticament i en un futur adaptar-lo per a poder-lo implementar als Ports de Caro.

 

Metodologia:

Per fer el treball vaig fer una recerca d’informació sobre la pluja àcida i sobre les eines que ens permetran desenvolupar el dispositiu. Com per exemple, informació sobre els llenguatges de programació utilitzats (C++ i VB), sobre el funcionament dels sensors utilitzats en el projecte i el seu programari pertinent per poder-los utilitzar.
Finalment en la part del muntatge, on vaig donar-li forma al dispositiu acoplant tots els sensors adequadament, em vaig cenyir a la experiència per poder construir una bona estructura.

 

Conclusions:

Hem aconseguit desenvolupar un dispositiu capaç de mesurar el pH de l’aigua de la pluja i hem fet possible que aquestes mesures siguin d’una petita quantitat de liquid per a així poder ser més precises.
No obstant, per a utilitzar aquest prototip a la realitat s’hauria d’adaptar i renconfigurar alguns paràmetres.
Sempre podem implementar més sensors o mòduls per a obtenir unes majors prestacions com en seria el cas de implementar una targeta SIM per a rebre SMS quan plogui, que es pengessin les dades a internet automàticament.


Compartiu aquest projecte