Treballs premiats

La preferència en les preferents

La preferència en les preferents

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2017

Centre: Institut Els Planells, Artesa de Segre
Autor/s autora/es: Gerard Camats Penella
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Dolors Vidal Bertran


Compartiu aquest projecte

Objectius

Al llarg del text, persegueixo l’assoliment dels objectius següents:
1. Analitzar l’origen de les Participacions Preferents i el seu desenvolupament fins a l’actualitat.
2. Estudiar l’origen del problema i les seves causes.
3. Comparar les diferents solucions que van plantejar les entitats i el Govern.
4. Analitzar la incidència del problema en el meu entorn.
5. Saber l’opinió que ha generat aquest problema en el meu territori.
6. Justificar si aquest problema es tracta d’una estafa.
7. Valorar la moral i l’ètica utilitzades durant tot el procés.

Metodologia

Les metodologies que he utilitzat per a arribar a les conclusions recollides al final del document que els presento han sigut diverses:
Abans de començar a redactar el treball, no disposava de gaires coneixements en relació a les finances i a l’economia. Per a endinsar-me en els tecnicismes i l’argot propi de l’economia, vaig llegir-me dos llibres que incidien en la problemàtica, els títols dels quals recullo al principi de la Bibliografia del Treball.
Per a il·lustrar les diferents fases que va viure la polèmica de la introducció i la distribució d’aquest producte, vaig dur a terme un recull d’articles de diversos diaris i agències de l’Estat, que ocupa la major part de la Bibliografia abans citada.
Per analitzar la incidència al meu entorn, vaig elaborar diverses entrevistes, específiques per a cada categoria d’entrevistat, i una enquesta de setze preguntes que em van respondre a mà 190 veïns i veïnes del meu municipi,respectant les proporcions d’edat que hi havia en el moment de la seva realització, amb la finalitat que aquest fos s’assemblés el màxim possible a la realitat. El recull d’entrevistes els l’adjunto en un CD.
Un cop recollida tota aquesta informació, vaig anar redactant el conjunt de línies que els presento, contrastant les diverses i, sovint, contraposades opinions que generava el tema.

Conclusions

Les recullo completament a les cinc pàgines que corresponen al títol ‘Conclusions’ del conjunt del text.
Al llarg d’aquestes, em dono compte que les PPR no són un producte recent ni propi de l’Estat espanyol, sinó que tenen una llarga tradició en les finances americanes; que l’origen de la problemàtica a Espanya rau en la seva distribució i les finalitats amb les quals es comercialitzaren per part d’entitats que no disposaven de les suficients garanties per a dur-ho a terme, utilitzant l’engany, encobrint informació i venent-les a un tipus de client incapaç de compendre el producte; a més del context que era totalment contrari a l’evolució positiva de l’economia, a la qual cosa estaven subjecte els dividents de les PPR.
La problemàtica generada va rebre una resposta en forma de protesta i de boicots per part dels afectats i es generà una cadena de processos judicials que acabaren, quasi en la seva totalitat, a favor de l’estalviador.
Finalment, m’adono que l’afer té tots els ingredients necessaris per considerar-lo, en els casos en els quals els clients no tenien els coneixements necessaris, una estafa; i que ni la moral ni l’ètica van ser els desitjats ni els adequats ni per una part, ni en molts casos, per l’altra.