Treballs premiats

La realitat augmentada: Una experiència real al Delta de l’Ebre

La realitat augmentada: Una experiència real al Delta de l’Ebre

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut de Deltebre, Deltebre
Autor: Josep Marín Llaó
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutor: Oscar Castell Marcos

 

 

Objectius:

El plantejament inicial del treball de recerca responia a l’interès per endinsar-me en el món de la informàtica, però no sols de forma teòrica sinó portant-ho a la pràctica, aspirant a crear una eina informàtica original, accessible i pràctica.
L’objectiu fonamental ha estat desenvolupar una aplicació mòbil que faci ús de la tecnologia de la Realitat Augmentada dins el marc del territori. Partint d’aquest primer objectiu en deriven d’altres com:

 • Concretar el tipus de sistema de Realitat Augmentada a desenvolupar.
 • Concretar el contingut que l’app contindria.
 • Mantenir contacte amb les administracions locals per analitzar la proposta.
 • Formar-me en desenvolupament de software per tal d’elaborar l’app proposada.
 • Difondre l’app per tal que aquesta esdevingui una eina útil per als potencials usuaris.
 • Donar una explicació clara i aprofundida del concepte de Realitat Augmentada
 • Explicar el projecte elaborat, tot exposant de forma didàctica de què consta, com funciona i com s’ha desenvolupat.

 

Metodologia:

Per realitzar el projecte s’han seguit dues metodologies:

 1. Explicativa, per abastar tota la part teòrica i didàctica de la memòria.
 2. Procés tecnològic per desenvolupar l’aplicació:
  • Anàlisi de la necessitat.
  • Recerca de solucions.
  • Proposta de solució i disseny.
  • Realització del projecte.
  • Avaluació dels resultats extrets.
  • Tasques per potenciar el seu ús entre els usuaris.

La memòria està organitzada en dues parts fonamentals: una de teòrica, on s’aprofundeix en el concepte de Realitat Augmentada i en el desenvolupament de software amb l’ús d’aquesta, i una altra on es descriu el projecte.
Aquesta última part està formada per cinc seccions a destacar:

 • Anàlisi de viabilitat del projecte.
 • Descripció dels resultats de l’aplicació.
 • Desenvolupament i implementació.
 • Consolidació de l’app.
 • Avaluació de l’app.

 

Conclusions:

Podem concloure que s’han aconseguit els objectius inicials marcats pel que fa a la part tant teòrica com pràctica.
Un cop finalitzat el projecte, es destaquen les següents conclusions:

 • Mitjançant la creació de l’aplicació s’ha demostrat part del potencial de l’AR en l’àmbit TIC i el sector turístic.
 • Es pot reafirmar que el SDK Vuforia, així com l’IDE Unity, són eines realment útils per al desenvolupament d’apps mòbils amb AR.
 • S’ha manifestat, a través del sistema desenvolupat GPS + reconeixement de patrons, com l’AR i les noves tecnologies estant innovant noves maneres d’accedir a la informació.
 • Per contra, tal i com s’ha constatat, molts del usuaris encara no estan familiaritzats amb l’AR i els pot suposar complex el seu ús.

Tot i la finalització d’aquest treball, DeltAR no és un projecte acabat, és una iniciativa compromesa en la renovació per tal d’oferir una aplicació mòbil de qualitat amb l’ús de la tecnologia de l’AR dins el marc del Delta de l’Ebre.


Compartiu aquest projecte