Treballs premiats

La responsabilitat social corporativa

La responsabilitat social corporativa

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA, SOCIOLOGIA I POLÍTICA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Cap Norfeu, Roses
Autor/s autora/es: Paula Llanet Ferrer
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Magdalena Tresserras Baldoyra


Compartiu aquest projecte

Objectius

La base principal és entorn estudiar i conèixer aquest concepte en profunditat i com aplicar-lo a una empresa, tot estudiant les tasques de RSC que aplica una empresa responsable, concretament la Cooperativa La Fageda, situada a la Garrotxa. La seva activitat productiva es basa principalment en la producció de iogurts amb la finalitat d’aconseguir la integració de les persones adultes de la comarca que tenen un certificat de discapacitat psíquica o trastorns mentals. Les hipòtesis principals que vull resoldre es relacionen amb les diferents branques que envolten la RSC. En l’àmbit social, em pregunto quina importància té la tasca social per l’empresa, en l’àmbit ambiental, se’m desperten moltes preguntes relacionades amb les obres per ampliar la fàbrica. L’edifici està adaptat a la normativa del parc? Fins a quin punt influeixen les obres que realitzen en el medi? En l’àmbit econòmic, estudiaré els comptes i, la principal hipòtesi és que havent fet unes grans inversions per ampliar l’empresa actualment deuen tenir un fort endeutament. Finalment, estudiaré i analitzaré què en saben els consumidors dels seus productes. La meva hipòtesi és que els consumidors desconeixen la RSC que aplica l’empresa.

Metodologia

Un cop finalitzada la tasca de recerca, vaig començar el marc pràctic estudiant les tasques de l’empresa. En primer lloc, vaig assistir a una conferència del director de comunicació i expert en RSC de La Fageda, Sr. Albert Riera. Vaig anar a les visites guiades que realitzen i vaig acabar entrevistant a la directora de tota la tasca social, Sra. Dolors Falgarona, i al director de producció, Sr. Enrique Nuñez. També em van oferir l’oportunitat de fer d’acompanyant dels usuaris que pateixen algun tipus de discapacitat psíquica o trastorns mentals, i vaig poder estar un dia allà realitzant tasques amb ells i veure com enganxaven les etiquetes als envasos de les melmelades que després acabarien al supermercat, entre moltes altres activitats. Va ser una experiència molt impactant i a la vegada enriquidora, on vaig poder gravar gran part de la meva estada allà. Amb la gravació que vaig fer, he editat un vídeo que es troba al final del treball. A partir de totes aquestes entrevistes vaig poder estudiar en profunditat el seu model i les seves tasques referents a la RSC. Vaig poder reunir-me amb l’enginyer agrònom Sr. Josep Verdaguer, que està dirigint les obres d’ampliació que fan i em va poder explicar totes les millores que estaven realitzant per millorar la RSC. Aquesta va ser una part complicada a causa del llenguatge tècnic que utilitzava. Finalment, vaig realitzar una enquesta als ciutadans i consumidors per tal de saber el seu coneixement respecte a les tasques de RSC de l’empresa a la qual compren els productes.

Conclusions

La primera conclusió fa referència a les preguntes que m’han sorgit sobre La Fageda. Pel que fa a l’àmbit social podem dir que és un pilar fonamental per ells. Tots els usuaris que actualment estan a la fàbrica es divideixen segons les seves capacitats i graus de discapacitat. Així doncs, alguns treballen a la zona de producció mentre que altres realitzen tasques laborals i relacionades amb la producció, el 50% de la jornada; l’altre 50% el dediquen a l’aprenentatge amb una educadora. Pel que fa a l’àmbit mediambiental, he estudiat que l’edifici compleix totalment la normativa establerta per la Generalitat i per la Fageda d’en Jordà. Un altre tema tractat en aquest àmbit és la influència de les obres d’ampliació en el medi, ja que normalment les obres hi afecten desfavorablement. Han dut a terme diversos estudis, concretament un de geotècnic i un de geològic, per tal d’estudiar si estaven contaminant el sòl i fins a quin punt se’ls permetia influir negativament en l’entorn. Un cop realitzats s’ha pogut veure que no afecten significativament i se’ls ha permès continuar. Així doncs, estan ampliant la fàbrica tot complint amb el pla especial urbanístic. En relació a l’últim àmbit estudiat, es pot dir que la hipòtesi inicial no s’ha confirmat. A causa d’aquestes grans inversions per ampliar les instal·lacions vaig suposar que l’empresa tindria un fort endeutament i un cop hem fet l’anàlisi financera, econòmica i patrimonial he pogut observar que no és així.