Treballs premiats

La salut digital. Mite o realitat?

La salut digital. Mite o realitat?

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2016

Centre: Col·legi Badalonès, Badalona
Autor/s autora/es: Maria Ràfols Pérez
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Genís Torguet López


Compartiu aquest projecte

Objectius

Objectius generals:
– Estudiar quina és la implantació de les TIC a les institucions sanitàries catalanes.
– Conèixer i estudiar quines són les línies principals de la telemedicina i les seves aplicacions.
Objectius específics:
– Aprendre i difondre el concepte de salut digital mitjançant la gestió d’una APP informativa destinada a un congrés d’infermeria i les TIC.
– Desenvolupar una APP relacionada amb la salut digital.

Metodologia

El projecte de recerca ha estat realitzat utilitzant diversos canals, sempre seguint el mètode científic. En primer lloc, com a font de recerca d’informació he utilitzat la xarxa. A més, he assistit a diverses conferències que m’han servit per estar al corrent dels temes de més actualitat. També he realitzat reunions amb professionals de la Fundació TicSalut i amb les infermeres del grup TIC de l’AIFICC, que m’han proporcionat una gran quantitat d’informació i han estat claus per entendre i situar-me en aquest àmbit tan innovador i complex.

Conclusions

La salut digital és una realitat amb una tendència a l’alça. Actualment, molts països i institucions pugnen per desenvolupar projectes capdavanters i ser pioners en aquest àmbit, fet que a llarg termini tindrà efectes positius sobre qualitat de vida i la salut dels usuaris. Les evidències que demostren la hipòtesi inicial són les següents:
En primer lloc, el projecte ‘Cures Digitals’, en el qual treballem per convertir l’APP en una eina de treball diari per a totes les infermeres de Catalunya, ja ha despertat un interès entre els diferents actors del sistema
sanitari.
Per altra banda, l’existència de la Fundació TicSalut i l’èxit d’assistència de la primera edició del Congrés d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya posen de manifest que la salut digital és una temàtica molt
innovadora que està despertant l’entusiasme d’una gran quantitat de professionals sanitaris i grups de pacients, degut a la millora que confereixen sobre les teràpies i els processos assistencials.