Treballs premiats

La solfa de les neurones

La solfa de les neurones

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2016

Centre: Escola l’Horitzó, Barcelona
Autor/s autora/es: Anna Basseda Oliveras
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Rosa Casas Nicolau


Compartiu aquest projecte

Objectius

Les intencions són descobrir la relació que es dóna entre la música i el cervell humà. Per això intentaré endinsar-me en el món del comportament humà per investigar la capacitat que té l’ésser humà d’adaptar-se, de reaccionar, d’actuar… .

Metodologia

L’estudi de la influència de la música en el comportament humà es basa en paradigmes d’investigació per tal de comprovar, refutar o corroborar les hipòtesis i comprendre científicament les diverses realitats analitzades. Aquests paradigmes d’investigació faciliten la coherència de l’estudi i la possibilitat interdisciplinària d’aquest. Aquesta opció pel mètode científic fa que la investigació tingui en consideració les l’anàlisi de dades a través de dos paradigmes d’investigació :
A.- La perspectiva qualitativa ajuda a comprendre la realitat on la música incideix en el comportament de diferents subjectes, per tal de reflexionar sobre el perquè dels fets (per ex.: els documentals). A partir d’aquesta perspectiva es descriuen els fets, les emocions i els sentiments dels subjectes des d’una observació més participativa.
B.- La perspectiva quantitativa també és necessària en aquesta investigació, perquè se cerca un coneixement comprovable i mesurable a través d’enquesta d’opinió penjades al web, d’una observació sistematitzada i un anàlisi de dades mètriques (Pressió arterial i ritme cardíac) amb un aparell de mesura electrònic.

Conclusions

Finalitzo el meu Estudi sobre la influencia de la música en el comportament humà amb diferents línies d’investigació realitzades . És des d’aquestes perspectives que arribo a les conclusions que exposo tot tenint en compte que són conclusions fruit d’una aproximació científica des del meu batxillerat científic i tecnològic.
Per tot això concloc que:
1. La música és una eina terapèutica.
2. La música és una tasca multimodal que afavoreix l’activació d’àrees cerebrals i de processos (cognitius, emocionals, motors… ).
3. La música produeix modificacions a les estructures cerebrals (cos callós).
4. La música reforça la connexió auditiva – motora.
5. La música influeix a l’estat d’ànim i emocional.
6. La música actua sobre el sistema de reforç i recompensa.
7. La música ben analitzada pot ser medicina, perquè actua sobre el cervell.
També puc establir que sentir i interpretar música, gaudir d’ella, significa utilitzar la quasi totalitat del cervell. Tanmateix em caldria continuar analitzar les relacions entre la música i el cervell per concloure el meu estudi de manera rigorosa científicament parlant.