Treballs premiats

La variació diatòpica a TV3. La presència del nord-occidental a la televisió pública

La variació diatòpica a TV3. La presència del nord-occidental a la televisió pública

Detall

Àmbit temàtic: COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut Antoni Torroja, Cervera
Autora: Mariona Puig Martí
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutora: Genoveva Andreva Terés

 

Objectius:

Els objectius que espero assolir fent aquest treball són conèixer l’ús de la llengua als mitjans de comunicació, en concret a TV3 a causa de la seva rellevància a Catalunya; investigar el tractament que rep el dialecte nord-occidental en aquest mateix canal; realitzar un estudi sobre la presència d’aquesta varietat lingüística al Telenotícies de TV3, i, finalment, analitzar el dialecte nord-occidental en dues sèries emeses a la Televisió de Catalunya.

 

Metodologia:

Per tal de dur a terme aquesta anàlisi, la investigació s’ha centrat en dos àmbits, el Telenotícies i les sèries; en el primer, s’hi ha estudiat la presència del dialecte nord-occidental en relació amb el nombre de parlants d’aquesta varietat lingüística al territori català, i en el segon, la correcció i el tractament que aquest dialecte rep. Són dues vessants a tenir en compte, i per aquest motiu la metodologia emprada ha estat diferent: en el primer dels casos, l’estudi s’ha dut a terme a través de l’observació periòdica dels Telenotícies i de la interpretació de les entrevistes realitzades a dos periodistes de TV3, mentre que en el segon els resultats s’han obtingut a partir de l’anàlisi i la transcripció de fragments de dues sèries en què el dialecte nord-occidental té un paper molt rellevant, que, combinats amb crítiques publicades en diaris i amb l’entrevista a un assessor lingüístic d’una de les sèries en qüestió, han ajudat a obtenir les conclusions relatives a l’apartat.

 

Conclusions:

En finalitzar aquest treball de recerca, s’arriba a la conclusió que, en el cas del Telenotícies, la presència del dialecte nord-occidental és molt reduïda (7,40%), però comparada amb el percentatge de catalans que parlen la varietat en qüestió (8,07%) es tracta d’una xifra justa i justificada; d’altra banda, però, el cas de les produccions pròpies de ficció no és tan positiu, ja que es pot veure com en una de les sèries, Lo Cartanyà, s’hi inclouen incorreccions, exageracions provocades per la procedència dels actors i nombrosos castellanismes i/o paraules malsonants que pretenen constituir l’humor fàcil de la sèrie, arribant a poder ocasionar, així, una infravaloració de la variant dialectal, mentre que en el cas de Gran Nord es va tenir molta cura de la correcció, que va anar a càrrec d’un equip d’assessorament lingüístic, i la majoria de les crítiques que va rebre van ser a causa del seu fil argumental.


Compartiu aquest projecte