Treballs premiats

L’aprenentatge de l’anglès a l’educació infantil i primària, metodologia única?

L’aprenentatge de l’anglès a l’educació infantil i primària, metodologia única?

Detall

Àmbit temàtic: PEDAGOGIA I DIDÀCTIQUES
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Seròs, Seròs
Autora: Estel Espasa Garí
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors: Òscar Izcara Camí


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els objectius principals que em vaig proposar a l’hora de fer el meu treball van estar:

– Investigar la diversitat didàctica de l’aprenentatge de la llengua anglesa al llarg de les diferents etapes de l’educació infantil i primària.

– Descobrir quins tipus de metodologies s’utilitzen a les diferents etapes i quins canvis s’observen durant aquestes.

– Visitar diferents escoles per parlar amb els mestres i observar classes d’anglès per treure’n conclusions.

Com a objectius secundaris, em vaig proposar:

– Buscar informació sobre la importància de l’aprenentatge de diferents llengües en l’educació.

– Conèixer com l’anglès ha arribat a ser la llengua més important al món.

– Investigar sobre l’immens món de l’aprenentatge en anglès en l’actualitat, les diferents metodologies i mètodes que s’utilitzen i les noves tendències que hi ha.

– Explicar i reflexionar, sense aprofundir-hi molt, sobre l’evolució de l’aprenentatge de la llengua anglesa des de l’educació primària fins a la secundària.

Metodologia

Quan ja vaig tenir el tema escollit, primer de tot em vaig informar sobre l’educació i l’ensenyament actual de l’anglès a les escoles, i sobre la importància i l’evolució d’aquesta llengua fins arribar a ser la més important al món. Tenia ganes de fer un treball de creació pròpia, amb investigació i part pràctica, i no volia buscar només informació per internet, ja que trobo més interessant investigar per mi mateixa. Per això, vaig decidir visitar les diferents escoles per veure de primera mà i en directe com s’ensenya i s’aprèn l’anglès.

Durant les visites a les nou escoles, vaig fer diferents preguntes que havia pensat als mestres d’anglès i vaig observar alguna classe. D’aquesta manera vaig treure les meves pròpies conclusions sobre com s’ensenya l’anglès a les escoles i quina evolució hi ha en les diferents etapes d’aquesta.

Conclusions

Una vegada finalitzat el treball, puc afirmar que hi ha molts tipus de metodologies i moltes maneres d’enfocar la dinàmica de les classes en l’ensenyament de l’anglès a les escoles. Després d’haver visitat els nou centres i analitzat els resultats, he arribat a la conclusió que pel que fa a la diversitat didàctica de l’aprenentatge de l’anglès al llarg de l’educació infantil i primària, hi ha una evolució evident durant les diferents etapes. Des de la metodologia que s’utilitza, les destreses que es treballen,la variació de dificultats que tenen els alumnes, l’ús de la llengua a l’aula, l’avaluació,etc.

Finalment, he descobert que l’ensenyament de l’anglès a l’escola és essencial i que ensenyar-lo correctament i arribar a tots els alumnes del centre és realment difícil. Els i les mestres tenen un paper molt important en el futur dels i les alumnes ja que els donen el passaport pel dia de demà, ja sigui per comunicar-se amb qualsevol persona, trobar una feina o conèixer món.