Treballs premiats

Le temps de vivre. L’ocupació nazi a França vista per una nena de cinc anys. Una narració gràfica basada en una història de vida

Le temps de vivre. L’ocupació nazi a França vista per una nena de cinc anys. Una narració gràfica basada en una història de vida

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut De Santa Coloma De Farners, Santa Coloma De Farners
Autors: Josep Tàssies Subirats
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutors: Andreu Vinyals Miró

 

Objectius:

La idea va sorgir la llarga tarda en què la senyora Louise Serra (nom de ficció de la protagonista), amiga de la família, em va explicar, entre moltes altres coses, que el seu pare feia volar trens nazis pels aires, que la seva àvia distribuïa missatges de la resistència o que els alemanys es van endur el seu avi als camps de concentració.
Al començament, la meva idea era fer una novel·la gràfica extensa que descrigués, a través d’una història de vida, el context de Segona Guerra Mundial a la Catalunya del Nord de la França ocupada, la postguerra francesa i la història de Catalunya des de la transició espanyola fins a l’actualitat.
Vaig haver d’acotar els meus objectius tant en els continguts com en la forma: em vaig centrar en la narració d’infantesa perquè era la més ricament documentada per la persona entrevistada, i vaig limitar l’extensió de la narració gràfica d’una manera realista a l’execució de setze pàgines de còmic.
La meva finalitat era, d’una banda, la reivindicació de l’individu en la construcció de la història (història social) i, de l’altra, manifestar la història de vida en forma de novel·la gràfica. Així, fer servir la història de vida com a mètode per conèixer el passat, i la novel·la gràfica com a mitjà literari per narrar-la.

 

Metodologia:

Primerament, vaig fer una recerca per documentar-me sobre els aspectes que necessitava dominar abans de començar el treball (destacant el context històric i la informació de les històries de vida), sota la tutela d’Andreu Vinyals.
En segon lloc, el mateix coneixement del context històric em va permetre començar, en una fase primerenca, el treball pràctic, que van ser les entrevistes realitzades a la protagonista.
Després, vaig fer un apropament als paràmetres formals del còmic mitjançant la lectura analítica de les obres de referència.
Seguidament, l’anàlisi de cada entrevista va ser la base per a la creació d’un guió de còmic que, en forma d’esbós previ de trenta-cinc pàgines, em va servir de preguió literari i gràfic.

Sobre aquest primer guió i amb l’assessorament del professional Josep Antoni Tàssies, vaig treballar l’estructura del relat elaborant-lo per tal d’obtenir un guió definitiu. Vaig tractar aspectes tècnics com l’estil de dibuix o la utilització d’una maqueta per ordenar les pàgines; i també aspectes narratius com la unitat de contingut estable per pàgina o el treball de personatges.
Finalment, vaig dibuixar els originals basant-me en el guió definitiu i els vaig afegir el text.

 

Conclusions:

Amb independència d’haver aprofundit sobre uns fets històrics coneguts, el treball m’ha permès veure com afecten fets dramàtics i tràgics la vida de les persones, desestabilitzant-les, i com els acompanyen per sempre en forma de records que volen ser transmesos. El treball m’ha endinsat en la visió personal del trauma social d’una guerra de la protagonista, en la qual no s’amaga la violència dels dos bàndols.

He après que la narració gràfica és un mitjà d’expressió idoni per facilitar, d’una manera senzilla, la comprensió d’uns fets històrics complexos, i he entès la complexitat en el tractament conceptual de la persona en el personatge; i en el treball de la interacció de personatges, la riquesa que aporta la narració polifocal dels fets.

La investigació del llenguatge gràfic i la comprensió d’alguns dels seus recursos essencials m’ha permès crear situacions de ficció i provocar estats anímics en el lector que afavorissin la transmissió dels continguts de la història que volia ser explicada.


Compartiu aquest projecte