Treballs premiats

L’eficiència energètica de les terrasses verdes

L’eficiència energètica de les terrasses verdes

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2018

Centre: Escola El Cim, Vilanova i la Geltrú

Autora: Marta Menés Fernández

Nivell educatiu: Quart d’ESO

Tutor: Joan Ferré Sivill


Compartiu aquest projecte

Objectius

L’objectiu principal  del treball de recerca és obtenir una resposta empírica a la hipòtesi següent: Les terrasses verdes presenten una eficiència energètica en comparació ales terrasses convencionals?Podrien ser una solució per ajudar el planeta a temps? Per poder trobar una resposta a aquesta hipòtesi, vaig plantejar uns objectius que m’ajudarien a respondre a aquestes preguntes.

El primer d’aquests objectius que em vaig plantejar va ser analitzar els afectes ambientals que avui dia esta patint el planta per culpa de la petjada de l’home i la industrialització.El segon objectiu que em vaig plantejar va ser l’avaluació en quantitat dels diferents impactes ambientals a les ciutats. Un altre objectiu a afegir va ser l’analisi i l’estudi dels tipus de terrases verdes al mercat. Mirant des dels seus preus fins la seva  estructura i composició.

Finalment l’ultim objectiu de tots aquests que vaig voler estudiar va ser una possible aplicació a la ciutat de Vilanova i la Geltrú. Em semblava interessant poder estudiar una proposta com a aquesta a la realitat i poder comprovar i demostrar que es tracta de una proposta total ment realitzable, que tot i que no sol·lucionés el problema totalment aconseguiria aturar els seus afectes negatius ambientals i millorar la situació a les ciutats.

Metodologia

Aquest treball es basa en resultats de varis experiments realitzats, així doncs la metodologia del treball ha sigut molt centrada en aquests.

EL treball va començar amb la recerca dels impactes ambientals a les ciutats actualment i analitzar la situació del mon envers aquests problemes tan actuals i el estudi de les terrasses verdes (les seves funcions, tipus, composició, preus, etc). Vaig haver de construir amb petites totxanes dos terrasses: una terrassa verda i una terrassa convencional. A partir d’aquesta maqueta, vaig duu a terme dos experiments. El primer d’aquests dos es basava en la comprovació de que la terrassa verda absorbeix i filtra l’aigua de la pluja eliminant gran part dels residus creats per aquesta. Aquest experiment simplement consistia en avocar la mateixa quantitat d’aigua en les dos terrasses i mesurar quina quantitat d’aquest líquid queia a traves d’un forat de sota la terrassa.

El segon experiment es va realitzar per comprovar la seva eficiència energètica, és a dir, observar quina de les dues cobertes arribava a la temperatura ambiental més ràpidament i per tant té menor efecte sobre la generació d’illa de calor. Va consistir en deixar les dos terrasses al sol durant set hores i un cop aquestes hagin passat, mesurar la temperatura de les dos cobertes en intervals de 15 minuts.

Conclusions

La primera conclusió i resultat de duu a terme aquest treball va ser que gràcies a aquest he augmentat la meva consciencia sobre l’impacte negatiu de la societat en el medi ambient, fent així que actualment m’informi més sobre aquest tema.

La segona conclusió és que el projecte de les terrasses verdes és una aportació senzilla i realitzable, el que suposaria que es podria posar en marxa actualment sense cap problema. A més a més les terrasses verdes serien ja unes construccions sostenibles, que no farien més malbé el medi ambient, si no que ajudarien molt a aturar molts dels impactes ambientals mundialment senyalats.

Un altre conclusió és que la qualitat del medi ambient a les ciutats pujaria moltíssim envers a la que actualment ens rodeja, no només degut a la eficiència energètica i disminució de l’efecte illa de calor, si no també per l’efecte visual que crea al intentar simular tot un prat verd des de el cel.

Finalment, aquesta proposta suposaria a les nostres cases un estalvi econòmic al llarg de l’any, reduint calefaccions i aires acondicionats degut a la regulació de la temperatura que faria a les ciutats les cobertes verdes i a més suposaria un menor risc a la salut de les persones, ja que degut a la contaminació, sobre tot les malalties de caràcter respiratori, han augmentat en un nivell notable, així com una millor regulació de les aigües pluvials i contaminants arrossegats.