Treballs premiats

Les altes capacitats i el fracàs escolar

Les altes capacitats i el fracàs escolar

Detall

Àmbit temàtic: PSICOLOGIA I PSICOFISIOLOGIA
Edició: Premiats 2017

Centre: Escola Professional Salesiana, Barcelona
Autor/s autora/es: Joaquim-Alex Forgas I Anaya
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Rosa Ana Almela Domínguez


Compartiu aquest projecte

Objectius

Com a principal objectiu s’intenta establir una relació entre les altes capacitats i el fracàs escolar per a poder confirmar o negar la hipòtesi següent: Potser tots els nens d’altes capacitats són estudiants exemplars. D’aquesta manera, els mites i creences que es tinguin en la societat actual sobre aquests dos termes es poden veure o bé confirmats, o bé rotundament negats. Després de realitzar un estudi en profunditat, altrament, es voldrà aconseguir una màxima difusió de les conclusions d’un tema amb poc ressò, però d’una certa importància.

Metodologia

En aquest treball, es segueix una metodologia de recerca tant clàssica, mitjançant consultes bibliogràfiques, com a partir de xarxes web referents al tema a estudiar en la memòria escrita. Consta de 6 punts desenvolupats en subpunts.
S’ha realitzat consultes a associacions i a psicopedagogs i psicòlegs experts en les altes capacitats, així com a professors i a alumnes que tenen aquestes característiques. A la majoria se’ls ha realitzat una sèrie d’entrevistes per a que puguin determinar el seu punt de vista sobre diverses qüestions relacionades amb les altes capacitats i el fracàs escolar.
Per a conèixer la visió que té el sistema educatiu referent a Europa, el de Finlàndia, sobre aquests dos conceptes, s’ha contactat amb una professora de secundària d’una escola de Kuopio per a, d’aquesta manera, saber quina és la seva opinió com a representant de les concepcions educatives del seu país. Junt amb aquest conjunt d’entrevistes i l’opinió de la professora finesa, tot això a l’apartat d’annexos del treball de recerca, es troba el guió d’un curtmetratge escrit en llengua castellana que actualment es troba en fase de realització anomenat ‘El pez que quería aprender a nadar’.

Conclusions

Com a conclusions generals, i després d’haver investigat sobre els termes ‘altes capacitats’ i ‘fracàs escolar’ i les seves característiques, es pot determinar que la hipòtesi plantejada a l’inici del treball és falsa. Hi ha molts alumnes d’altes capacitats que, degut a factors de tota mena, poden fracassar en els seus estudis, sent els més significatius, la manca de motivació i la falta d’informació sobre aquesta temàtica que dificulta la formació i la intervenció del professorat en favor d’aquests alumnes. Cal afegir la gran quantitat de propostes d’experts en el tema per a acabar amb aquesta problemàtica i amb la gran quantitat de conseqüències negatives que comporta però, com ja s’ha dit, sense una formació adequada i, òbviament, sense recursos econòmics ni predisposició al canvi no es pot avançar cap a una solució comuna i efectiva.