Treballs premiats

Les crides a Berga: Una veu per ser escoltada

Les crides a Berga: Una veu per ser escoltada

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut Guillem de Berguedà, Berga
Autor/s autora/es: Marc Moneo Roca
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Núria Planas Riera


Compartiu aquest projecte

Objectius

Aquest treball buscava realitzar un retrat acurat del que havia significat l’ofici de pregoner, ara extingit, durant segles. És així com vaig intentar acostar-me al llegat que va deixar l’últim pregoner de Berga,Climent Ballús, que ho fou durant trenta anys, tot analitzant la seva vida i la gran quantitat de bans o anuncis escrits que ell mateix va conservar. Un cop fet el laboriós treball de selecció i transcripció d’aquests bans, l’objectiu era analitzar el contingut d’aquests segons la temàtica i així culminar un treball amb un context històric i social que reflectís una època tan convulsa que engloba la República, la Guerra Civil i la Postguerra.

Metodologia

Per a la realització d’aquest treball he emprat documents de l’Arxiu Comarcal del Berguedà, tot fent un buidat dels 1311 bans conservats i organitzant la informació extreta en documents Excel per una millor classificació d’aquests, segons els següents criteris: temàtica, època, alcalde, idioma, institució…
A banda d’això he consultat diversos llibres i revistes d’història en general i especialment he fet una recerca de tota la bibliografia escrita sobre la història local, la lectura de la qual m’ha donat una dimensió molt més exacta dels fets transcorreguts que engloba la cronologia del meu treball.
Per a la recerca d’informació sobre Climent Ballús, l’últim pregoner de Berga, he contactat amb diversos familiars que a través de les entrevistes que els he pogut realitzar m’han facilitat poder obtenir un perfil complet del personatge. Igualment m’ha estat molt útil l’entrevista que li realitzaren dos amics l’any 1988 i que es conserva en una gravació familiar.
Tot aquest conjunt d’informacions m’ha permès obtenir unes dades que després he organitzat i interpretat en el treball.

Conclusions

L’estudi de tots aquests bans conservats m’ha permès llegir una altra versió que complementa i contrasta la Història que trobem en els llibres. A grans trets, he pogut comprovar la gran activitat política i sindical que es va viure en temps de la República en contrast amb els bans d’ideologia única dels temps de la postguerra.
Així mateix m’ha sorprès la gran presència de crides de caire religiós en època franquista mentre que a l’època de República hi són absents. Els bans de la postguerra ens donen mostra també de la forta presència militar que marcava indefectiblement la vida pública i de l’exhaustiu control a què estava sotmesa la població.
Espero que el treball hagi servit per demostrar la utilitat de la tasca d’aquest home i l’interès del material preservat per portar una mica de llum a uns anys difícils “especialment els de la guerra i la postguerra” i que el record dels fets animi altres investigadors a ampliar o millorar aquesta modesta aportació.