Treballs premiats

Les dones i la música; Una relació dissonant?

Les dones i la música; Una relació dissonant?

Detall

Àmbit temàtic: HISTÒRIA/GEOGRAFIA/ANTROPOLOGIA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut Sòl De Riu, Alcanar
Autors: Ariadna Alonso Sancho
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutors: Josefa Reverter Nolla

 

Objectius:

El viatge que durem a terme en aquest treball té un origen i un destí molt clars: les dones músiques. L’objectiu del treball és oferir una anàlisi històrica i social general de la situació de la dona durant la història de la música i, més concret de la de les dones de les bandes de música del Montsià i especialment la Banda Municipal d’Alcanar. A fi d’aprofundir en la seva obra, la seva identitat i la seva historia, i relacionar-la en l’entorn social en què es trobava.

La idea central del treball és donar una visió que va més enllà de la simple consideració de la dona com un personatge secundari de la història, sinó que també ella és protagonista. A mesura que el treball va agafant cos, i un cop demostrat això, l’objectiu pren un altre camí: quina ha estat i quina és la funció d’aquestes dones en una agrupació com són les bandes de música? Aquesta serà la columna vertebral del procés que culminarà amb el treball que podreu llegir a continuació.

 

Metodologia:

Però com es realitza aquest viatge? Quins procediments i mètodes s’han de seguir?
El primer pas, i potser el més evident, va ser dissenyar el cos del treball, dividir el treball en dos blocs: un marc teòric i un marc pràctic, així com, delimitar el contingut de cadascun d’aquests.

La lectura de llibres, articles i assaigs, així com Internet, van ser vitals per a la redacció del marc teòric. És però la part pràctica la més important i singular, base d’aquest treball, la que l’ha fet especial, ja que m’ha permès investigar sobre el passat i l’actual situació de les dones a les bandes de la comarca, més concretament de la d’Alcanar, la meva banda. Aquesta qüestió em va portar a dissenyar un qüestionari que van respondre els directors de les dotze bandes. La informació dels quals em va permetre realitzar un estudi estadístic per poder posteriorment elaborar i repartir una segona enquesta a alguns músics de les diferents bandes de la comarca, tenint en compte les dades obtingudes, com el nombre de components d’aquestes o el sexe.

Aquesta segona enquesta posaria de manifest la quantitat de músics que coneixen una compositora, directora o instrumentista reconeguda. A més, contenia una pregunta per a les enquestades dones per analitzar si la discriminació masclista continuava vigent en un món musical tan proper a nosaltres com són les bandes. El treball també pretén oferir una àmplia visió sobre el passat proper de les primeres dones músiques de la comarca, per això, vaig decidir recollir les experiències de la primera dona del Montsià.

 

Conclusions:

Fer aquest treball no només m’ha permès descobrir una part incomplerta de la història de la música, sinó que m’ha permès conèixer el passat, no tan llunyà, de les dones que van passar a formar part de les bandes de la comarca del Montsià que coneixem actualment. M’ha fet veure que el passat sempre fa que un es plantegi el present: d’on venim i cap a on anem.

He pogut descobrir que s’han escrit moltes històries de la música en les que sembla que les dones no existeixin, excepte les que es dedicaven a cantar, tocar, dansar o interpretar música escrita per homes. He observat que l’activitat de la dona en la música ha estat realment menor a la de l’home en moltes de les diferents manifestacions musicals, però ha estat la tradicional perspectiva androcèntrica d’aquesta la que ha originat que la menor presència de la dona en l’esfera pública sembli més petita del que en realitat ha estat.
Però malgrat els interminables períodes de prohibició i prejudici la dona s’ha anat desenvolupant dins d’aquest món amb grans dificultats i trencant importants barreres.

Després d’endinsar-me en la història d’aquestes dones, puc afirmar per una banda que la seva lluita no va ser en va, ja que per exemple en l’àmbit bandístic trobem cada cop una major i creixent inserció de la dona, en molts casos, superior a la de l’home. Així com indicis de canvi en l’elecció de l’instrument, i dones que aposten per la dedicació professional a la música, tant directores, compositores com instrumentistes. Aquests petits canvis seran els que demà ens portaran a aconseguir grans canvis i acabar així amb les cendres d’una societat patriarcal basada en una forta desigualtat entre sexes.


Compartiu aquest projecte