Treballs premiats

Les lesions esportives dels federats entre 8 i 18 anys de la Catalunya central

Les lesions esportives dels federats entre 8 i 18 anys de la Catalunya central

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2016

Centre: Institut d’Auro, Santpedor
Autor/s autora/es: Roger Fontanet Claret, Gerard Pérez Domènech
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Rosa Maria Bardés Cau


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els principals objectius del nostre treball són:
– Conèixer les principals lesions que afecten l’aparell locomotor durant la pràctica esportiva en les persones entre 8-18 anys en el nostre medi, així com les seves principals característiques.
– Crear un pla de prevenció sobre la lesió més freqüent i la més greu, obtingudes anteriorment en el treball de camp, per tal d’ajudar a que els esportistes tinguin una temporada menys accidentada.
Aquest treball és fruit de l’admiració que ambdós sentim per l’esport i el cos humà i de la il·lusió que tenim de poder tenir una professió que ens hi vinculi en un futur.

Metodologia

Pel que fa a la recopilació de dades, hem emprat l’Excel, un programa de full de càlcul de Microsoft, i així hem pogut recollir tots els pacients avinents amb els seus ítems corresponents. Posteriorment, quan ja teníem totes les dades, les hem analitzat mitjançant l’SPSS, un programa informàtic utilitzat per a anàlisi univariada o multivariada per a l’explotació de les dades.
En obtenir els resultats corresponents, vam contactar amb les federacions esportives més importants per demanar informació sobre el nombre de federats i així poder-ne calcular la incidència lesiva, la qual ha estat utilitzada per extreure el percentatge de federats lesionats.

Conclusions

En el nostre estudi hem detectat una majoria de lesions en la pràctica del futbol i bàsquet.
Tanmateix, però, els esports amb una incidència lesiva major, són l’handbol, el judo i l’hoquei.
Un altre resultat interessant a destacar és el domini de les lesions en competicions, amb un 55%, respecte als entrenaments, amb el 45% restant. Aquest fenomen s’explica degut al sobreesforç que es realitza a les competicions.
La lesió més freqüent és l’esquinç del lligament lateral extern del turmell, amb un total de 225 casos. Fent referència a les lesió més greu, observem que és la ruptura del lligament lateral anterior (LCA), amb una mitjana de 184 dies de baixa. Agrupant les lesions en cinc grups, observem que les lesions articulars, són les més freqüents i greus.
Com a últim resultat, observem que les dones són més propenses a patir lesions articulars, degut a la seva estructura anatòmica del maluc. No obstant, els nois tenen més lesions muscular.