Treballs premiats

Les pintades reivindicatives a Figueres

Les pintades reivindicatives a Figueres

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2013

Àrea coneixement:    Història del Pensament i dels Moviments Socials i Polítics
Centre:    Institut Ramon Muntaner, Figueres
Autor/s autora/es:    Marc Soldevilla Cuartiella
Nivell educatiu:    2n Batxillerat
Tutors/es:    Maria Barios Campabadal

Els nostre objectius han estat els següents:
1.    Definir del concepte de pintada reivindicativa
2.    Elaborar d’un model de fitxa per classificar les pintades
3.    Classificar les fitxes segons els seus continguts temàtics
4.    Crear d’un arxiu d’aquest material històric i social
5.    Valorar l’arxiu elaborat
6.    Crear d’una topografia de les pintades reivindicatives de Figueres
7.    Obrir un camp nou de recerca.

El treball que presentem és de caràcter inductiu. Per tant, el nostre treball consisteix en un recull de dades que ens permetrà arribar a una conclusió. Per dur-lo a terme el primer que hem fet és determinar quin tipus de pintada volíem recollir, precisar una metodologia de treball i després crear un model de fitxa que permetés recollir totes les característiques de la pintada. Un cop fet això hem dut a terme el treball de camp caracteritzat per la realització de 100 fitxes que recollien una àmplia mostra d’aquesta manifestació ciutadana.  Posteriorment, a partir de les fitxes elaborades, hem marcat en un mapa de la ciutat de Figueres, obtingut a través de la plataforma Google Maps, la seva distribució per tot el nucli urbà oferint una visió global d’aquest fenomen a la nostre ciutat. Amb tot aquest material hem pogut arribar a un seguit de conclusions que han mostrat la validesa de la nostra recerca.

El treball ens ha permès resseguir alguns dels esdeveniments dels darrers decennis a través d’expressions crítiques envers el sistema establert.
Ens trobem davant d’un patrimoni cultural i històric singular. Si bé, per una banda, és una expressió que atempta contra el mobiliari urbà i la propietat privada “i, per tant, és perseguit i esborrat amb freqüència”, per una altra banda es converteix en un territori d’expressió que va més enllà dels canals convencionals. Tot i que les noves tecnologies semblen posar en entredit aquesta manifestació social, el cert és que esdeveniments recents han mostrat com la força d’una pintada al carrer difícilment és superable a l’hora d’expressar el descontentament contra una determinada situació. Repassant l’arxiu de pintades que hem creat ens creiem capacitats per extreure una conclusió final: la pintada no només ha estat important al llarg dels darrers anys sinó que en un futur pròxim seguirà sent una plataforma d’expressió viva i activa.


Compartiu aquest projecte