Treballs premiats

L’esport a les teves mans

L’esport a les teves mans

Detall

Àmbit temàtic: MATEMÀTICA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Bosc de la Coma, Olot
Autora: Martina Cots Costa
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutora: Pilar Berga Colom


Compartiu aquest projecte

Objectius

I.Verificar o refutar les següents hipòtesis:

– La ràtio 2D:4D està relacionada amb la condició física

– La ràtio 2D:4D es relaciona de diferent forma amb cada una de les habilitats físiques. – La pràctica habitual d’esport està relacionada amb la condició física.

– La pràctica habitual d’esport es relaciona de diferent forma amb cada una de les habilitats físiques.

– La correlació entre la ràtio 2D:4D i la condició física no és superior a la correlació entre la pràctica de l’esport i la condició física.

II. Aprendre a treballar seguint rigorosament el mètode científic.

III. Conèixer el format d’article científic i ser capaç de redactar-ne un amb els resultats de la meva recerca.

IV. Contrastar els resultats de la meva recerca amb diferents persones del món de la ciència.

Metodologia

La primera part del treball està feta seguint el mètode científic:

1) Treball bibbliogràfic per a la comprensió de la qüestió que és objecte de la recerca

2) Establiment d’una hipòtesi i d’un procediment de raonament i de presa de decisió de tipus deductiu

3) Recol·lecció de les dades en un experiment. He treballat amb un grup de població que tenia al meu abast, els nois i noies estudiants del meu propi institut, una mostra de 86 alumnes dels dos sexes i de dues edats diferents (14 i 16 anys).

D’aquesta mostra he recollit:

– Algunes dades descriptives objectives (nom, sexe, edat…)

– La seva ràtio 2D:4D

– Els resultats obtinguts en proves d’habilitats físiques (bateria Eurofit)

– Dades relatives a la pràctica de l’esport.

4) Anàlisi detallada d’aquestes dades.

Per a la redacció de l’article, primer m’he documentat sobre el format,després l’he redactat seguint els odels i les indicacions.

Finalment les converses amb científics han seguit una metodologia de conversa informal gravada i un recull de les conclusions principals d’aquestes.

Conclusions

Una de les conclusions més rellevants que puc extreure de la recerca és que totes les habilitats físiques d’un individu depenen en major mesura de la pràctica d’esport que del marcador biològic com és la ràtio 2D:4D, excepte la flexibilitat, que ve fixada des de naixement i pot ser estudiada segons el marcador biològic mencionat.

Respecte al treball, aquest projecte m’ha servit principalment per aprendre el funcionament a petita escala d’una recerca científica.Mentre em documentava per realitzar el treball, he après a distingir una mica més quines fonts són fiables i quines resulten no ser-ho, tenint també l’oportunitat de llegir molts articles científics. A més, he après a seguir el fil de la investigació feta sobre un tema en concret durant un període llarg de temps, i a seleccionar i sintetitzar tots els antecedents que podrien ser importants per a la meva investigació. He tingut l’ocasió d’aplicar el mètode científic i veure com funciona a la pràctica; de tal manera que he hagut de treballar de forma molt estricta i objectiva.Respecte a la redacció de l’article científic, he après a sintetitzar molt contingut de forma realment breu i el fet de traduir-lo a l’anglès ha estat una bona oportunitat per adquirir vocabulari científic propi d’aquesta llengua.