Treballs premiats

Llavors no era dolça com ara és la vida

Llavors no era dolça com ara és la vida

Detall

Àmbit temàtic: ECONOMIA/SOCIOLOGIA/POLÍTICA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Lluís Domènech i Montaner, Canet de Mar

Autora: Maria Sánchez García

Nivell educatiu: Segon de batxillerat

Tutora: Neus Vergés Roura


Compartiu aquest projecte

Objectius

Els principals objectius d’aquest treball són els següents:

 1. Conèixer l’evolució històrica de la presència de la dona a la indústria.
 2. Viure el procés de la composició escrita com a escriptora.
 3. Utilitzar diferents procediments narratius en els relats per aconseguir una perspectiva plural de la situació narrada.
 4. Utilitzar la literatura per descobrir la vessant emotiva de la vida quotidiana de la dona treballadora.
 5. Demostrar que la literatura és també una forma de presentar la Història.
 6. Col·laborar en la tasca de reconeixement històric del paper de la dona.
 7. Traslladar les dades recollides a la investigació als relats narratius.
 8. Documentar-me amb fonts d’informació diferents, contrastar les dades i seleccionar la informació pertinent.
 9. Utilitzar la documentació oral com a font d’informació bàsica.
 10. Conèixer la història del meu poble, Canet de Mar.
 11. Escriure una antologia de relats literaris.

 

 

Metodologia

Per realitzar el treball de recerca he hagut de recórrer a diferents metodologies per plasmar el procés de creació literària:

 1. Documentar-me sobre el tema des de dues vessants:
 2. a) La part històrica la vaig aconseguir a través de la bibliografia que em van facilitar a l’arxiu municipal de Canet, a la Biblioteca del municipi, al Centre d’Estudis Canetencs, a l’Escola de teixits de punt i al Museu d’Arenys de Mar.
 3. b) La part emocional la vaig aconseguir gràcies als testimonis orals, amb entrevistes a dones que van viure en les circumstàncies que jo estudiava.
 4. Vaig lligar l’aspecte històric a l’emocional formant una unitat de contingut.
 5. Amb tot el material s’iniciava el procés de creació. Vaig començar a triar i descartar anècdotes, a buscar la veu narrativa idònia perquè la perspectiva de la història fos la que desitjava transmetre, a seleccionar els personatges adients i a perfilar l’ambient ideal amb les dades que havia recollit. En definitiva, el producte final.

 

Conclusions

El meu propòsit quan va començar aquesta aventura era viure tot el procés creatiu, els passos necessaris per aconseguir passar de les dades objectives a l’obra literària.

Un dels objectius que ha quedat parcialment aconseguit és aprofundir la investigació sobre les qüestions més tècniques de la indústria tèxtil.  Una altra dificultat ha estat no poder adjuntar les gravacions de les entrevistes per petició expressa d’alguns dels testimonis.

A nivell intel·lectual he adquirit coneixements sobre la indústria tèxtil de Canet i el paper de la dona, absolutament marginada, com a treballadora. Per altra banda cal destacar el meu aprenentatge com a creadora.

Al llarg de la realització del meu treball de recerca he constatat una intuïció que m’acompanyava: la lluita antiga i constant de les dones per la defensa d’uns drets, els seus drets com a persones, els nostres drets com a dones. Em comprometo a continuar el camí que elles van iniciar.