Treballs premiats

Locanunti: Alternativa al GPS inspirat en els coloms missatgers

Locanunti: Alternativa al GPS inspirat en els coloms missatgers

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2014

Centre: Institut Arnau Cadell, Sant Cugat del Vallès
Autor: Manel Caballero Pérez
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutor: Josep Lluís Serrano Bellmonte

 

 

Objectius:

El primer objectiu del treball es explicar i formular el funcionament hipotètic d’una màquina de localització inspirada en un possible mètode orientatiu dels coloms. Dic un possible mètode orientatiu perquè, tot i semblar estrany, encara no hi ha una teoria consensuada entre els experts sobre com realment tornen a casa els coloms.
Un cop explicat com funciona aquest artefacte, ens preguntarem si és possible que un colom realment pugui emprar aquest mitjà per al seu retorn al colomer, valorant si és massa complex perquè un colom utilitzés aquest mètode o si és una possibilitat real.
A l’hora, partint de l’opinió d’experts i la investigació feta per part meva, conclouré si Locanunti pot ser una alternativa real al posicionament via satèl•lit i si se’n podria comercialitzar un producte que oferís el seu servei.

 

Metodologia:

El mètode de recerca emprat en el treball ha estat el següent: una primera fase d’investigació en què bàsicament llegia articles de revistes, Wikipedia, vídeos, etc. És a dir, una fase en què em familiaritzava amb els temes i conceptes que aniria a analitzar. A continuació, un cop havia delimitat l’àrea de treball, vaig començar a llegir llibres enfocats concretament en els temes que percebia com a claus i rellevants (com Avian Navigation, per saber com s’orientaven els coloms, i Astronomical Algorithms per les fórmules astronòmiques). D’aquesta manera vaig aprofundir i trobar informació extensa des d’una font única i fiable. Pel que fa a la part pràctica, he utilitzat l’Excel per a crear la calculadora que inclou tots els càlculs fets. Per últim lloc, he entrevistat a quatre experts de diferents àrees però relacionades amb Locanunti per intercanviar idees i opinions, que també m’han ajudat per acabar d’extreure les conclusions.

 

Conclusions:

El primer objectiu del treball Locanunti era intentar explicar i formular el funcionament hipotètic d’una màquina de localització inspirada en un possible mètode orientatiu dels coloms. Crec que he complert aquest objectiu, tot i que ha estat el més complex d’aconseguir al trobar-me inesperadament amb un rerefons astronòmic omplert de conceptes desconeguts. L’he pogut formular matemàticament i després explicar-ho com s’aplicaria en la realitat creant un prototip.
El segon objectiu del projecte era aclarir dubtes sobre si Locanunti podria realment ser un mètode de navegació real i emprat pels coloms. Des que em vaig endinsar en el tema, vaig veure clarament que era impossible que un ésser viu pogués utilitzar únicament el Sol, el nord i el temps per determinar la seva ubicació com fa Locanunti degut a la gran complexitat dels càlculs i el nombre de variables que hauria de tenir en compte el colom per trobar on està. A part, per obtenir una precisió considerable, la seva vista hauria de detectar canvis de fraccions mil·lèsimes de grau en els angles que descriuen el Sol. En H. G. Wallraff, que porta 50 any estudiant-los, m’afirmà que la navegació dels coloms basat únicament en el Sol està fora de debat. Tanmateix, també assegura que el Sol segueix tenint un paper indispensable en el retorn a casa, igual que el temps.


Compartiu aquest projecte