Treballs premiats

Magnetohidrodinàmica

Magnetohidrodinàmica

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2013

Centre: Institut Lacetània, Manresa
Autor: Sergi Burniol Clotet
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutors: Marc Vallbé Mumbrú

L’objectiu central del treball és la recerca científica i tecnològica al voltant de la magnetohidrodinàmica. Per això ens hem proposat estudiar els principis teòrics d’aquesta disciplina. Volem també aprendre a treballar amb el rigor i el mètode d’un científic, això fa que la part essencial sigui la recerca. Els objectius fixats per a aquest objectiu són: construir un propulsor, després una maqueta de vaixell propulsat amb aquest sistema i finalment dissenyar experiments per respondre les preguntes que ens anem fent. Construir un propulsor presenta certa dificultat a l’hora de trobar els materials i les eines adients, cosa que limita el seu desenvolupament. El plantejament inicial va ser arribar fins allà on es pogués del nostre guió en funció de les dificultats trobades a l’hora de construir el model, que suposarien ser els nostres límits.

La metodologia ha estat específica en l’elaboració de les diferents parts del treball. En primer lloc, dediquem dos apartats a l’explicació de conceptes teòrics. Per aquest motiu no plantegem les hipòtesis a l’inici, sinó que ho fem més endavant, un cop s’hagi fet la introducció teòrica. Llavors es podrà parlar de com hauria de ser el propulsor i veure quines variables intervenen en el seu funcionament. A continuació, es fa el disseny i la construcció del propulsor aplicant les fases del procés tecnològic, però primer es realitzaran algunes proves, així es podrà precisar amb més detall com ha de ser el propulsor definitiu. Un cop formulades les hipòtesis i havent construït el propulsor, es farà funcionar i es faran les mesures de les variables que s’havien establert. Finalment, com en tot treball científic, caldrà analitzar els resultats obtinguts i extreure conclusions.

El treball ha estat elaborat correctament pel que fa a la metodologia i els procediments seguit, que és el més important en u n treball científic, més enllà de si s’han confirmat les hipòtesis fetes o no. En el nostre cas podem dir que hem complert dos dels tres objectius que ens havíem proposat. El tercer era construir un model de vaixell; hem iniciat el projecte per construir-lo, però l’hem abandonat i hem preferit seguir una altra línia d’investigació que ha resultat més fructífera. Aquest treball queda bastant obert, ja que durant el projecte s’han plantejat noves preguntes que no hem pogut respondre, per no mencionar totes les millores que és podrien fer al propulsor però que requereixen un estudi a un nivell molt superior al nostre. Per últim, dir que hem arribat a moltes conclusions concretes sobre el nostre propulsor MHD. Per exemple, podem dir que la mida de les plaques del propulsor sí que té efecte sobre la velocitat de l’aigua; i que és gairebé imprescindible l’ús d’electroimants perquè s’obté un camp magnètic molt més gran.


Compartiu aquest projecte