Treballs premiats

Maqueta d’un accelerador de partícules

Maqueta d’un accelerador de partícules

Detall

Àmbit temàtic: FÍSICA
Edició: Premiats 2016

Centre: Centre d’Estudis Jaume Balmes, l’Hospitalet de Llobregat
Autor/s autora/es: Javier Mombiela Quintero, Oscar Macía Fernández
Nivell educatiu: Segon de batxillerat
Tutors/es: Diana González Figueiras


Compartiu aquest projecte

Objectius

Al tenir com a treball de recerca la realització d’una maqueta, l’objectiu principal és fer funcionar-la amb èxit. Per fer funcionar-la calen un coneixements que s’han d’anar adquirint. Per tant, es marquen altres objectius com l’adquisició de nous coneixement a partir de la recerca científica i el treball en equip.

Metodologia

Per poder realitzar el nostre Treball de Recerca la metodologia utilitzada ha estat la següent:
– Contacte amb el professor Celestí Capell
– Curs intensiu d’electrònica i física de partícules
– Treball amb programes informàtics
– Realització de la maqueta
– Visita a l’ALBA

Conclusions

Aquest treball ens ha aportat, deixant de banda els conceptes sobre electricitat i circuits electrònics adquirits, un coneixement general sobre un projecte que s’ha portat a terme a països d’arreu del món que tenen un objectiu comú: millorar a llarg termini el món en què vivim, aconseguint entendre-ho a partir d’aparells que desconeixíem totalment i que ens han deixat il·lusionats pel gran ventall de possibilitats que obren a l’avanç tant en aspectes tecnològics com físics, però també socials. Ja que encara que la gent acostumi a veure el món de la ciència amb el món social com dues realitats llunyanes podem veure que, per exemple, la Font de Llum ALBA serveix per a, la cura de malalties que poden afectar a tothom, o els acceleradors que ens han permés i que encara en algún racó del món permeten, veure la televisió.
Afegir, per últim, la satisfacció que el treball ens ha donat en permetre’ns adonar-nos que res és impossible si es planteja amb perseverància i la il·lusió necesàrria.