Treballs premiats

Més enllà d’una qüestió hidratant

Més enllà d’una qüestió hidratant

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2018

Centre: Institut Lo Pla d’Urgell, Bellpuig
Autora: Júlia Vall Carabasa
Nivell educatiu: Primer de batxillerat
Tutor: Jaume Llanes Bordes


Compartiu aquest projecte

Objectius

El més important en el meu treball és comparar de manera general i veure les possibles diferencies entre una crema hidratant totalment natural, sense productes derivats del petroli i una altra de sintètica o industrial, comprada en un supermercat i que contingui productes químics.

Objectius a nivell teòric: Aprendre de manera clara que és la pell i la distinció de les seves capes;conèixer els diferents tipus de productes hidratants per a la pell, les seves característiques, usos i propietats;saber que significa la hidratació en si i les particularitats que té; conèixer el procés de síntesi d’una crema hidratant; conèixer els ingredients que composen una crema i la seva funció dins el producte; descobrir si els cosmètics amb productes sintètics són perjudicials per a la salut.

Objectius a nivell pràctic:Realitzar una crema hidratant natural de manera casolana, jo mateixa;conèixer els hàbits de la hidratació en les persones; comparar les característiques externes com l’aroma i la textura; veure si les sensacions que ens produeixen els dos productes són les mateixes un cop aplicats i al cap d’unes hores; observar les preferències d’una crema respecte l’altra quan es tenen en compte algunes característiques determinades; poder arribar a una conclusió clara sobre l’elecció majoritària d’una de les dues cremes tenint en compte les característiques que les diferencien.

Metodologia

La informació necessària per a crear el meu treball l’he obtingut principalment de fonts d’informació d’internet és a dir, pàgines web, com ara: escrits publicats per laboratoris de farmàcies, un blog d’una biòloga i algunes revistes. Per a fer possible el treball també em vaig posar en contacte amb la Dolors Florejachs, una dona que fabrica cosmètics, li vaig fer una breu entrevista per tal de resoldre’m alguns dubtes que tenia, per tant també m’ha proporcionat informació.

Un cop obtinguda la informació treta de definicions, he redactat de manera pròpia els meus conceptes els quals havien de ser clars per tal d’entendre i comprendre de manera perfecta tota la informació per a posteriorment realitzar una part pràctica sabent el màxim d’informació possible.

Seguidament, per a poder comprovar la meva hipòtesi vaig crear una part pràctica la qual consisteix en dues parts; la primera és la síntesi d’una crema hidratant natural la qual és imprescindible per a poder dur a terme la segona, una comparació entre aquesta crema realitzada i una altra de sintètica, comprada al supermercat. D’aquesta segona part n’he tret conclusions per mitjà d’un qüestionari que vaig crear i el qual vaig passar a les 20 dones que varen estar provant les dues cremes a les respectives cames durant un mes, per tal de comparar-ne característiques.

Conclusions

M’he adonat que les cremes estan formades per uns elements comuns, cada un d’ells amb una funció diferent dins el producte. Entre ells, el principi actiu, un d’aquests components comuns, donarà la propietat a la crema.  A l’hora de sintetitzar la crema, encara que la teoria i el procés semblessin senzills, he comprovat que la pràctica és més complexa perquè requereix unes condicions idònies (de temperatura i la proporció del components per obtenir un resultat final perfecte). En les cremes sintètiques no succeeix ja que estan sotmeses a tota mena de controls durant la seva elaboració. El meu cosmètic no m’ha sortit tan bé com m’esperava, té grans,canvia de color,etc.

Els resultats que he obtingut es poden extrapolar en un camp més ampli de població, però per poder comparar els dos productes amb més precisió hauria de fer l’assaig amb una major mostra de persones dels dos gèneres i durant un període de temps més llarg, cosa que no m’ha resultat possible en aquest treball per falta de temps i recursos.  Tot i ser la crema natural més beneficiosa per la salut, amb el resultat una mica millor i amb una valoració més alta que la sintètica. les dones acaben escollint el cosmètic sintètic bàsicament per l’olor, la textura i el cost més econòmic.Per tant, penso que el producte ideal seria el resultat d’unir la composició natural i el resultat hidratant de la crema natural amb les característiques externes de la crema sintètica (olor, textura i cost).