Treballs premiats

Mescles de gasos respirables en el submarinisme i disseny i construcció d’un controlador de la quantitat de monòxid de carboni a la càrrega de les ampolles

Mescles de gasos respirables en el submarinisme i disseny i construcció d’un controlador de la quantitat de monòxid de carboni a la càrrega de les ampolles

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2013

Àrea:  Tecnologia Electrònica
Centre:  Institut Príncep de Viana, Barcelona
Autor/s autora/es:  Albert Oromí Esteller
Nivell educatiu:  2n Batxillerat
Tutors/es:  Jordi Orts González

Objectius:
–    Saber més sobre les mescles respirables.
–    Conèixer el sistema més avançat de l’actualitat: El Rebreather.
–    Poder explicar aquests conceptes d’una forma clara i entenedora per fer veure a la gent aquest món tan poc conegut.
–    Poder acabar aquest treball de la millor forma possible, ja que mai he realitzat una tasca tan llarga i complexa.
Pel que fa el treball:
–    Fer una memòria ben realitzada i precisa.
–    Aprendre més sobre l’electrònica i la programació de xips.
–    Obtenir un resultat material (Prototip) del controlador de monòxid de carboni i que funcioni.
Cal remarcar que com a objectiu principal destacava sobre tot la idea de fer una aportació original, i poder-la obtenir materialment, fent que funcioni tal i com desitjava..
EL procediment que he seguit ha sigut un procediment típic: primer de tot definir el problema i els objectius que es volen assolir, fer el desenvolupament del projecte per trobar la millor solució i plasmar aquell resultat en un treball escrit i material.
En el meu cas, m’ha calgut realitzar un disseny de tot el projecte un cop ja havia desenvolupat la part de gasos, i un diagrama de blocs i d’estats per poder tirar endavant el projecte.  Com que era un projecte que requeria una certa planificació i uns costos, ha calgut fer una memòria que disposés de tots aquests aspectes..
Pràcticament tots els objectius s’han aconseguit reproduir tal i com desitjava. El controlador funciona correctament, però cal millorar la calibració del sensor, cosa que no he pogut fer per manca de temps. Fer un bon calibratge del sensor i donar una forma més estètica a tot l’aparell podria ser una proposta per a un nou treball de recerca, on fins i tot puguin fer la prova amb un compressor real.
Ha sigut una experiancia molt satisfactoria i positiva de cara a altres treballs i al futur.


Compartiu aquest projecte