Treballs premiats

Mesurant el que no podem veure

Mesurant el que no podem veure

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut Pompeu Fabra, Martorell
Autors: Adrià Labay Mora
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutors: Francisco Pérez García

 

Objectius:

L’objectiu és mesurar la contaminació emesa pels diferents tipus de vehicles i comparar-la per veure com estan afectant el medi ambient, però sobretot, per què; a més, també es donaran alguns consells per evitar-la o reduir-la. Entendre això ens aporta coneixement i amb el coneixement ve el poder de prendre decisions que poden canviar les nostres vides per a millor.

 

Metodologia:

Aquest treball consta de dues parts. Una primera, pràctica, en què utilitzant un Arduino i diferents sensors es crea una estació de mesura de diferents gasos contaminants. I, una segona part, on s’utilitzarà l’aparell construït per a mesurar la contaminació emesa per diferents vehicles per a, posteriorment, poder analitzar la informació obtinguda comparant-la entre si i amb informació d’internet.

 

Conclusions:

1. S’ha construït una màquina capaç de mesurar la contaminació a partir d’un Arduino i diferents sensors: temperatura, humitat, gas liquat de petroli, etanol, hidrocarburs, monòxid de carboni i diòxid de carboni.
2. A més a més, s’ha creat una aplicació per a dispositius Android que rep les dades directament de l’Arduino mitjançant Bluetooth i un servidor web que emmagatzema tota la informació amb la localització des d’on s’ha obtingut.
3. Amb el dispositiu s’han mesurat els gasos emesos trobant-se que quan augmenta la velocitat en tots els vehicles, també augmenta la contaminació emesa per dièsel i benzina. Els cotxes dièsel han emès un 90% més d’hidrocarburs i un 16% més de CO2 respecte benzina.
4. Els vehicles vells contaminen més que els vehicles nous.


Compartiu aquest projecte