Treballs premiats

MovMind: Una aplicació real d’una interfície cervell-ordinador

MovMind: Una aplicació real d’una interfície cervell-ordinador

Detall

Àmbit temàtic: ENGINYERIA I ARQUITECTURA
Edició: Premiats 2015

Centre: Institut de Deltebre, Deltebre
Autor: Joaquim De La Cruz Pagà
Nivell educatiu: 2n de batxillerat
Tutor: Oscar Castell Marcos

 

Objectius:

  • Posar de manifest la utilitat de les interfícies BCI.
  • Explicar el funcionament tant a nivell matemàtic com a nivell d’usuari.
  • Crear una aplicació, ‘MovMind’, que ens permeti interpretar les dades de qualsevol dispositiu BCI, filtrar-les, extreure’n les seves característiques i classificar-les.
  • Obtenir un mètode auto-consistent per a la classificació de les ones cerebrals de l’usuari a temps real,permetent la seva conversió a sortides digitals que s’aprofitaran com entrades als dispositius de control.

 

Metodologia:

Neuròlegs i biotecnòlegs han investigat la possibilitat d’establir una interacció entre el cervell humà i l’ordinador. Gràcies als avenços actuals han sorgit diversos aparells d’interfícies cervell-ordinador, que ens permeten enregistrar l’activitat del nostre cervell i convertir-la en senyals de control per altres dispositius.

El treball està elaborat en dues parts: una part teòrica, on s’expliquen les interfícies BCI, el processament del senyal d’ones Electro-Encefalo-Gràfiques (EEG) i l’entrenament dels sistemes experts. A la part pràctica,s’expliquen els programes usats i l’aplicació d’aquests als dos prototips que s’han creat.
Al projecte,s’ha aplicat el procés tecnològic.

  • Anàlisi de la necessitat: el control de dispositius amb el pensament.
  • Recerca de solucions: interfícies cervell-ordinador .
  • Proposta de solució-disseny: creació de l’aplicació MovMind.
  • Realització del projecte i avaluació de la solució proposada: la implementació amb el control d’un braç mecanitzat i l’aplicació CallBrain(creació pròpia).

 

Conclusions:

És possible controlar dispositius electrònics amb el nostre pensament? Un cop acabat el treball, s’ha extret una resposta clara a aquesta qüestió: Sí, és possible. Es pot assegurar que s’han assolit tots els objectius proposats, tant els relacionats amb la part teòrica del treball com els relacionats amb la part pràctica del desenvolupament de programari MovMind, sense oblidar la part d’anàlisi i prova real de la viabilitat tecnològica del sistema proposat. Així, la realització de forma satisfactòria de la recerca teòrica sobre el concepte BCI ens ha permès explicar clarament i aprofundir el concepte esmentat, un concepte gens fàcil, ja que es tracta d’una tecnologia relativament innovadora, la qual encara s’està gestant.

Aquesta recerca ens porta automàticament a una altra qüestió: ‘És útil el control de dispositius electrònics amb el nostre pensament?’ Des del nostre punt de vista, i amb les experiències adquirides al llarg d’aquest projecte, es considera que aquest tipus de control pot ser molt útil per a persones que pateixen malalties com l’ELA, l’esclerosi múltiple, paraplegia o qualsevol malaltia que provoqui una mobilitat reduïda. Per altra banda, s’obre un camp fascinant per aplicar aquestes tecnologies al control de dispositius que usem quotidianament.


Compartiu aquest projecte