Treballs premiats

Nanotecnologia: la medicina personalitzada

Nanotecnologia: la medicina personalitzada

Detall

Àmbit temàtic: MEDICINA
Edició: Premiats 2014

Centre: Escola Pia, Mataró
Autora: Júlia Valera Paloma
Nivell educatiu: 2n Batxillerat
Tutora: Anna Maristany Carreras

 

 

Objectius:

L’objectiu més important que em plantejava a l’hora de fer el treball era endinsar-me al món de la nanotecnologia i conèixer, tot i que d’una manera molt macroscòpica i general, de què es tractava aquesta ciència que tan se n’escolta a parlar actualment.
Al laboratori els objectius principals eren fer dos biosensors amb els que treballen en el grup específic de l’ICN2 on estava (Nanobioelectrònica i Biosensor). Més concretament, fer un biosensor amb nanopartícules d’or i l’altre amb partícules magnètiques, a part de nanopartícules d’or.
A part, tots els objectius que es plantejaven diaris al laboratori per tal d’aconseguir els principals com: construir i comprovar l’efectivitat de les nanopartícules, fer cada producte necessari per fer els biosensors correctament…

 

Metodologia:

Primer, fer una recerca general que constà en buscar a Internet, llibres i fer entrevistes que em van introduir dins la Nanotecnologia i em van servir per establir limits, és a dir, veure fins a quin punt podia arribar amb els meus coneixements. Una dels entrevistats em va donar contactes de diferents laboratoris on treballaven amb nanotecnologia i el tema estava dirigit a la medicina o més concretament a la diagnosi. Després d’enviar moltes sol•licituts em van acceptar a l’ICN2 al grup: Nanobioelectrònica i Biosensors. Allà vaig fer els dos treballs pràctics (Comparació d’un biosensor amb nanopartícules d’or i un sense i un biosensor amb partícules d’or i partícules magnètiques). Els treballs pràctics requerien cadascú de la seva metodologia corresponent, però en general fou: Construcció de les nanopartícules, comprovació de l’eficàcia d’aquestes i fer els biosensors amb les seves respectives proves (Elisa i immunoassaig).

 

Conclusions:

Després de portar a terme els dos experiments les conclusions foren que els biosensors amb nanopartícules d’or no són més efectius que els que no en tenen, tot i això al usar partícules magnètiques l’efectivitat augmenta.
Probablement no vam poder certificar que realment els biosensors amb nanopartícules d’or fossin més efectius a causa que vam fer tot l’experiment basant-nos en un article on els seus productes no eren iguals que els nostres de manera que hauríem d’haver trobat les condicions òptimes per fer els nostres biosensors per tal que l’experiment hagués sortit com esperàvem.
Personalment, vaig poder veure que aquest no era el meu món i que calia mirar cap a un altre costat de totes les coses que inclou el món científic.


Compartiu aquest projecte